Undgå at få besøg af rotter i din bolig

Nu hvor vejret bliver koldere, er der større for at få besøg af rotter. Rotter kan komme ind steder, som du ikke kan forestille dig, og det kan være lidt af et mareridt at komme af med dem, hvis de først er kommet indenfor. Her får du en række gode råd til, hvordan du kan forebygge og rottesikre din bolig. 

Rotter kan trænge igennem lidt af hvert. En fuldvoksen rotte kan kravle igennem åbninger, som er ned til 2 cm, og den kan gnave sig igennem alle typer af materialer, som er blødere end jern. De formerer sig hurtigt på grund af gunstige levevilkår og en resistens over for rottegift. Da rotter generelt er hårdføre, er det utroligt vigtigt, at du forebygger for at undgå rottebesøg og skader. De kan forårsage en masse ravage, f.eks. ødelægge elektriske installationer og overføre alvorlige sygdomme til mennesker med bakterier, som kommer fra kloakken.

Vær opmærksom hvis du f.eks.:

 • Oplever puslen og bump på loftet
 • Gnaveri i madrester og affald
 • Kloaklugt og huller i græsset eller i flisebelægninger

Det kan nemlig være, at der er rotter på spil. Hvis du har mistanke til eller har set rotter i eller omkring din bolig, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt og anmelder det til kommunen. 

 

Hvorfor og hvornår begynder rotterne at søge indenfor?
Rotter kommer især til syne efter et skybrud eller oversvømmelse, hvor de er blevet skyllet ud af kloakkerne, og derfor søger et nyt hjem. Desuden søger de også gerne indenfor, når det bliver koldt og frosten sætter ind. Læs her, hvordan du forebygger besøg af rotter, og hvad du skal gøre, hvis du opdager rotter. De ubudne gæster kan nemlig blive en omfattende affære, hvis først de er kommet indenfor.

Tips til dig, som vil undgå rotter

 • Se dit hus grundigt igennem. Tjek om yydermure, døre, vinduer og tag er tætte. Tjek også , om ventilationsriste i sokkel og mur er intakte.
   
 • Er der huller og revner i sokkel og murværk, skal de repareres, så rotterne ikke kan komme ind.
   
 • Efterse kloakken, afløb, vandlåse, nedløbsbrønde og rørledninger for revner, utætheder og blindgyder.
   
 • Fastgør alle husets afløbsriste. Der er ofte vandlåse på alle afløb, men i ældre boliger kan vandlåsen mangle, og så kan det blive nødvendigt at fastgøre afløbsriste med skruer.
   
 • Sæt en rottespærre op i afløbsrørene.
   
 • Smid madrester og affald fra køkkenet direkte i en sikret skraldespand.
   
 • Lad være med at fodre fugle i din have. Hvis du gør, skal du huske at rydde op og rengøre omkring foderbrættet dagligt, så der ikke ligger foder hen over natten.
   
 • Fjern nedfaldsfrugt og kompostbunke hurtigst muligt, så det ikke ligger og lugter.
   
 • Dyrefoder og andet spiseligt skal ikke stå fremme i skure eller drivhuse.
   
 • Klip træer og buske ned, så rotterne ikke kan bruge disse til at kravle ind i dit hus.
   
 • Undgå at have rod i din have skur eller garage. Rod og storskrald giver gode vilkår for rotterne til at gemme sig. Ryd op og kør storskrald på genbrugspladsen.