Undgå vandskader, hvis der opstår skybrud

Sommeren betyder ofte sol og lækkert vejr - men det er også den tid på året, hvor skybrud oftest går i land, når det våde vejr presser på efter en lun sommerdag. Og det tyder på, at de kraftige regnskyl fremover kun bliver større og oftere.

Et skybrud giver ofte problemer, fordi afløb og kloakker ikke kan aflede den kraftige mængde regn, der falder på kort tid. Vandskader som opstår som følge af et skybrud kan give alvorlige skader på din bolig og dit indbo. Det er svært at forudse, hvor et skybrud præcist rammer, da det i de fleste tilfælde kun er et mindre område i en varslet region, som mærker skybruddet. Derfor er det vigtigt at være forberedt og tage sine forholdsregler, hvis et skybrud er på vej i nærområdet.

 

Hvad er et skybrud?
Når der falder kraftige regnbyger, minimum 15 mm på max. 30 minutter er der tale om et skybrud. Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn på max. seks timer. Vil du tjekke, om der har været skybrud i dit område på et specifikt tidspunkt, kan du se det på forsikringsvejret.dk.

Gode råd - hvis skybruddet er undervejs

 • Vær hjemme, hvis der bliver varslet skybrud.
 • Luk alle vinduer og døre, det gælder i sær tag- og kældervinduer.
 • Afblænd lavt siddende ventilationshuller i ydermur og sokkel.
 • Efterse og rens tagrender, kloak, brønd, afløbs- og nedløbsrør, afløbsriste og drænrør.
 • Fjern så meget som muligt fra gulvet i kælderen, placér det i reoler (f.eks. tøjsække, julepynt, elektronik m.m.)
 • Dæk alle afløb i boligen til, så regnvandet ikke kan stige op. Hav evt. afdækningsplast og sandsække klar.
 • Er du ikke hjemme, så aftal med din nabo eller familie, at de skal se efter dit hus.

Langsigtede råd mod skybrud

 • Hold tagrender, nedløbsrør og afløb vedlige. Se efter revner, huller og affald, så vand kan løbe ubesværet.
 • Tjek årligt dit hus for revner og skader i soklen og ydermur.
 • Vedligehold kloakken, tjek kloakledninger og installationer jævnligt.
 • Byg dræn omkring husets kælder, så vandet kan ledes væk.
 • Installer et højvandslukke eller tilbageløbsstop, så kloakvand ikke stiger op i boligen.
 • Brug flisebelægning eller beton i kælderen.
 • Brug en regnvandstønde til at opsamle regnvandet.

Er skaden sket?

 • Tjek din bolig for vandskader og minimér dem.
 • Anmeld skaden via Min Side. Dokumenter det gerne med billeder eller video.
 • Forsøg så vidt muligt at fjerne vandet.
 • Fjern sager som står i vand, så de kan tørre.
 • Er der sket skader med kloakken, skal du kontakte et skadeservicefirma.  
 • Opsæt en affugter, så rummet kan tørre. Varm det op og luft ud jævnligt.
 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har talt med os.

Kontinuerlig vedligeholdelse af kloakken

 • Undgå at komme fedtstoffer ud i køkkenvasken – Smid det i en affaldspose i stedet for.
 • Skyld aldrig bind, bleer, vatpinde, vatrondeller m.m. ud i toilettet.
 • Maling og andre skadelige stoffer må ikke smides i kloakken.
 • Rengør vandlåse og afløb jævnligt for at undgå forstoppelse.
 • Efterse og rengør pumper, højvandslukke m.m. mindst en gang om året.