Anmeld skade på lønsikring

Skader på lønsikring skal meldes på forskellige måder, alt efter om du er medlem af Det Faglige Hus A-kasse eller ej.

Anmeld ved Det Faglige Hus A-kasse

76 10 93 03

Er du i tvivl? Ring på

73 40 41 49

Anmeld ufrivillig ledighed

Medlem af Det Faglige Hus A-kasse

Hvis du er medlem af Det Faglige Hus A-kasse, skal du anmelde skader på din lønsikring samtidig med, at du oplyser a-kassen om din ledighed. Kontakt a-kassen på tlf. 76 10 93 03. Du skal ikke foretage dig noget i forhold til din lønsikring. Din lønsikring bliver automatisk informeret af Det Faglige Hus A-kasse.

Ikke-medlem af Det Faglige Hus A-kasse

Hvis du ikke er medlem af Det Faglige Hus A-kasse, skal du anmelde ufrivillig ledighed via formularen. Derudover er det nødvendigt, at du udfylder en samtykkeerklæring. 

Udfyld formular

Anmeld uarbejdsdygtighed eller sygdom

Bliver du opsagt på grund af udarbejdsdygtighed eller sygdom, og ønsker du at gøre brug af din lønsirking, skal anmeldelsen ske via formularen. Derudover er det nødvendigt, at du udfylder en samtykkeerklæring. 

Udfyld formular

Spørgsmål og svar

Hvad er lønsikring?
  • Lønsikring er en forsikring, som du kan tegne som supplement til dagpenge. En lønsikring giver dig ret til at få udbetalt et beløb oveni dine dagpenge/sygedagpenge, hvis du bliver ufrivilligt ledig eller uarbejdsdygtig/syg under visse betingelser.
  • Du bestemmer selv det maksimale beløb, som du vil kunne få udbetalt i forbindelse med ledighed eller uarbejdsdygtighed/sygdom. Beløbets størrelse kan aldrig udgøre mere end 90% af den hidtidige bruttoindkomst, fratrukket dagpenge/sygedagpenge.
Hvor længe dækker lønsikringen?

Lønsikringen dækker i den periode, der fremgår af din police. Det vil enten være 6 eller 12 måneder. Forsikringen ophører blandt andet, når vi skriftligt modtager besked om, at:

  • Du ikke længere ønsker lønsikring.
  • Du har benyttet tre udbetalingsperioder fra forsikringen.
  • Du går på pension eller førtidspension.
  • Du opnår din officielle folkepensionsalder.
  • Du afgår ved døden.
Hvor meget kan jeg få udbetalt i lønsikring?

Du kan maksimalt forsikre op til 90% af din bruttoløn fratrukket dagpenge/sygedagpenge.

Har du brug for hjælp?

Du kan anmelde din skade ved at ringe til os eller gennem selvbetjening på Min side.

Ring til os

73 40 41 49

Eller log ind på Min side

Min side