PRIVATLIVSPOLITIK

Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S (herefter ”Det Faglige Hus Forsikring”, ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Denne privatlivspolitik har til formål at give dig indsigt i, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har.

Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S (forsikringsformidler)
Strandbygade 16, st., 6700 Esbjerg
CVR-nummer: 34723001
Hovednummer: +45 73 40 41 49
Hovedmail: info@detfagligehusforsikring.dk

I Det Faglige Hus Forsikring skal vores kunder altid have tillid til os. Vi ved, at det er vores ansvar, at de personoplysninger, du udleverer til os, altid er beskyttet på bedst mulig vis. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine personoplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Det Faglige Hus Forsikring har udpeget en DPO (Databeskyttelsesrådgiver), som du er velkommen til at kontakte ved spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan kontakte vores DPO via følgende mailadresse: dpo@detfagligehusforsikring.dk

Det Faglige Hus Forsikring sælger ikke dine personoplysninger.
Det Faglige Hus Forsikrings behandling af personoplysninger omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i Det Faglige Hus Forsikrings systemer og som bruger på www.detfagligehusforsikring.dk

Det Faglige Hus Forsikring er forsikringsformidler og forsikringsselskabet bag er Forsia Forsikring A/S.

Persondata skal være:

 • Lovligt og fair
  Vi behandler persondata på lovlig og fair vis og helt i overensstemmelse med dine rettigheder.
 • Tidsbegrænset
  Persondata vil kun blive behandlet i et personificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for. Vi har tilhørende procedure på plads, som sikrer at persondata bliver slettet på korrekt vis.
 • Fortroligt
  Alle persondata bliver betragtet som fortrolig information. Vi garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået hermed og ved at uddanne medarbejdere i, hvordan persondata må behandles.
 • Nøjagtigt
  Persondata, som vi behandler, skal være korrekt, og hvor det er nødvendigt, være opdateret.
 • Formålsafgrænset
  Vi indsamler kun persondata for specifikke, entydige og legale formål. Persondata vil udelukkende blive brugt for de formål, som de oprindelig er indsamlet for.
 • Dataminimeret
  Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt for det formål, de er indsamlet til.
 • Transparent
  Når vi indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi indsamler om dig.

Oversigt over behandlingsaktiviteter hos Det Faglige Hus Forsikring:

Hos Det Faglige Hus Forsikring behandler vi dine personoplysninger til en række forskellige formål. I nedenstående oversigt kan du se, hvornår vi behandler dine personoplysninger. Under hver overskrift vil der efterfølgende blive beskrevet nærmere om den enkelte behandlingstype.

a. Behandling af forsikringstilbud
b. Administration af dit kundeforhold
c. Skadesbehandling
d. Markedsføring
e. Afholdelse af konkurrencer
f. Nyhedsbrev
g. Besøg på hjemmeside (cookies)
h. Optagelse af telefonsamtaler
i. Profilering og automatiske afgørelser

A. Behandling af forsikringstilbud

Kategorier af personoplysninger vi kan behandle om dig i tilbudsfasen

Hvis du ønsker at modtage et forsikringstilbud fra os, vil vi indsamle og behandle en række personoplysninger om dig med henblik på at kunne rådgive og udarbejde det mest præcise tilbud til dig på den eller de forsikringer, som du måtte ønske.

Vi behandler følgende personoplysninger i forbindelse med udarbejdelse af et forsikringstilbud til dig:

 • kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • fødselsdato og evt. CPR-nummer
 • oplysninger om den forsikrede genstand og dig, f.eks. familieforhold og andre personer i din husstand, stilling og arbejdsområde, registreringsnummer på motorkøretøj, oplysninger om fast ejendom eller yderligere forsikringer
 • oplysninger om tidligere forsikringsselskaber, dine forsikringsdækninger, tidligere forsikringsskader (skadehistorik), anciennitet, opsigelsesårsag hos tidligere forsikringsselskaber og prisen på dine forsikringer
 • oplysninger om registrering i skyldnerregistre (f.eks. RKI) eller Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM)
 • oplysning om reklamebeskyttelse (Robinsonlisten)
 • betalingsoplysninger herunder oprettelse af betalingsserviceaftale
 • kundenummer og policenummer (hvis du allerede er kunde hos os)
 • tilknytning til vores samarbejdspartnere, hvis tilbud om forsikring bliver givet via samarbejdspartner
Formål og grundlag

Vi modtager dine kontaktoplysninger fra Det Faglige Hus således, at vi kan kontakte dig telefonisk med henblik på at give dig et forsikringstilbud.

Som beskrevet, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at kunne udarbejde det mest præcise forsikringstilbud til dig. I forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet vil vi sammen med dig afdække dine forsikringsbehov og rådgive dig til den bedst mulige dækning, som vi kan tilbyde. Vi behandler også dine personoplysninger med henblik på at kunne udføre administrative opgaver, som følger med udarbejdelsen af forsikringstilbuddet herunder gennemføre risiko- og kvalitetsstyring.

Når vi udarbejder forsikringstilbuddet, behandler vi de modtagne personoplysninger fra dig eller via vores samarbejdspartnere efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, da behandlingen er nødvendig for, at vi kan udarbejde forsikringstilbuddet, som der ønskes indgået aftale om.

Vi er som forsikringsformidler underlagt streg lovgivning (finansiel lovgivning), som betyder, at vi er forpligtet til at behandle og verificerer dine oplysninger via offentlige registre. Denne behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c.   

Hvis vi i tilbudsfasen modtager dit CPR-nummer, behandler vi dit CPR-nummer efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 2 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 litra a (samtykke). Vi behandler dit CPR-nummer med henblik på at kunne indhente relevante informationer fra offentlige registre og tidligere forsikringsselskaber således, at vi kan give dig det mest præcise forsikringstilbud. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage, vil det dog kunne få betydning for f.eks. forsikringens pris og dækning. Hvis du accepterer forsikringen, behandles dit CPR-nummer ikke længere efter dit samtykke men efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1 jf. lov om forsikringsvirksomhed § 69 (entydig identifikation). 

I forbindelse med tilbudsfasen vil vi fremsende vores tilbud elektronisk til dig. Vi indhenter dit samtykke til, at vi må kommunikere elektronisk med dig. Det følger af markedsføringsloven, at vi skal indhente dit samtykke til elektronisk kommunikation. Vi behandler dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Hvis du i forbindelse med indtegnelsen/accept af tilbuddet har valgt, at vi skal opsige dine forsikringer hos dit nuværende forsikringsselskab, behandler vi disse personoplysninger på baggrund af dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. Vi vil hertil videregive identifikationsoplysninger om dig herunder dit CPR-nummer til dit nuværende forsikringsselskab således, at de kan identificere dig og gennemføre opsigelsen. Opsigelser mellem forsikringsselskaber håndteres via en fælles løsning fra brancheorganisationen ”Forsikring & Pension”, som kaldes ”EDI-løsning”. På denne måde kan vi nemt og effektivt opsige dine forsikringer hos dit nuværende forsikringsselskab.

Det er nødvendigt for os at behandle og eventuelt indsamle og/eller videregive personoplysninger om registrering i DFIM, inden vi kan sætte forsikringen i kraft, da vi ikke må oprette en forsikring på et motordrevet køretøj, hvis ejer eller bruger skylder dagsgebyr til DFIM. Vi behandler sådanne personoplysninger efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da vi har en berettiget interesse til at videregive sådanne oplysninger til DFIM.

Såfremt der opstår et kreditforhold, kan vi foretage opslag i skyldnerregistre til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed. Vi gør dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b, da du i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftalen har tilkendegivet, om du er registreret i skyldnerregistre ved indtegningen.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Hvis du ikke er kunde hos Det Faglige Hus Forsikring i forvejen, og du ikke ønsker at acceptere forsikringstilbuddet, vil tilbuddet og de indsamlede personoplysninger om dig blive slettet efter 12 måneder. Såfremt du i tilbudsfasen har givet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, vil vi dog fortsat fremsende nyhedsbrevet til dig. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage ved at kontakte os eller direkte i nyhedsbrevet.

Hvis du har accepteret forsikringstilbuddet, men du efterfølgende fortryder inden for fortrydelsesperioden (fortrydelsesretten) og ikke ønsker, at vi gemmer oplysninger om dig, sletter vi oplysningerne om dig, medmindre vi er forpligtet til at gemme dem efter lov.

Hvis du i forvejen er kunde hos Det Faglige Hus Forsikring, kan du læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger om eksisterende forsikringer under afsnit b ”administration af dit kundeforhold”.

Hvis du accepterer forsikringen, kan du læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger om eksisterende forsikringer under afsnit b ”administration af dit kundeforhold”.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

I forbindelse med tilbudsprocessen indsamler vi en række personoplysninger fra forskellige kilder. Hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvor de stammer fra, afhænger af, hvilke forsikringer du modtager tilbud på.

Dine personoplysninger, som vi behandler i tilbudsfasen, kommer fra følgende kilder:

 • Det Faglige Hus
 • dig (som forsikringstager)
 • CPR-register (Det Centrale Personregister)
 • DMR (Motorregistret)
 • BBR-register (Bygnings- og boligregistret for information om din ejendom)
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • andre forsikringsselskaber
 • rådgivere (bank/advokat/revisor/ejendomsmægler)
 • samarbejdspartnere
 • offentligt tilgængelige kilder: Bilbogen, Tingbogen, OIS.dk, SDFE Skråfoto
 • COWI gadefoto, GeoDanmark Ortofoto, Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelgrænser
 • person eller partsrepræsentant du har givet fuldmagt til
Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Når vi behandler dine personoplysninger med henblik på at udarbejde et forsikringstilbud til dig, vil vi videregive dine personoplysninger til andre.

Dine personoplysninger, som vi behandler i tilbudsfasen, kan videregives til følgende:

 • Forsia Forsikring A/S (forsikringsselskabet bag Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S)
 • DMR (Motorregistret)
 • andre forsikringsselskaber
 • SKAT
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • samarbejdspartnere
 • eventuel egen forsikringsmægler
 • Datatilsynet
 • Finanstilsynet
 • telefonisystemudbydere i forhold til opkaldsdata og telefonoptagelser
 • IT- og cloudleverandører samt hostingpartnere, programmører, konsulenter m.fl.
Særligt for sundhedsforskning via vores samarbejdspartner

Sundhedsforskning hos Det Faglige Hus Forsikring tegnes via vores samarbejdspartner på området. Hvis du har bedt om et tilbud på en sundhedsforsikring, vil du modtage et link til vores samarbejdspartners platform, hvor du skal angive alle nødvendige oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet på sundhedsforsikringen. Vores samarbejdspartner er selvstændig dataansvarlig for de data, som du oplyser via udfyldelsen af formularen og i det efterfølgende kundeforhold.

Vi anvender Dansk Sundhedssikring som samarbejdspartner på vores sundhedsforsikring. Du finder yderligere information via hjemmesiden: Dansk Sundhedssikring (ds-sundhed.dk) eller via ”Mit DSS” her: mit.ds-sundhed.dk.

 

B. Administration af dit kundeforhold

Kategorier af personoplysninger vi kan behandle om dig i det løbende kundeforhold

Når du er forsikringskunde hos os, behandler vi løbende en række personoplysninger om dig, for at vi kan administrere dine forsikringer herunder løbende rådgive dig, kommunikere med dig samt gennemføre fakturering.

Vi behandler følgende personoplysninger i det løbende kundeforhold om dig:

 • kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • fødselsdato og CPR-nummer
 • kunde- og policenummer
 • oplysninger om den forsikrede genstand og dig, f.eks. familieforhold og andre personer i din husstand, stilling og arbejdsområde, registreringsnummer på motorkøretøj, oplysninger om fast ejendom eller yderligere forsikringer
 • oplysninger om tidligere forsikringsselskaber, dine forsikringsdækninger, tidligere forsikringsskader (skadehistorik), anciennitet, opsigelsesårsag hos tidligere forsikringsselskaber og prisen på dine forsikringer.
 • oplysninger om udbetalinger, f.eks. tilgodehavende
 • oplysninger om registrering i skyldnerregistre (f.eks. RKI) eller Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM)
 • betalingsoplysninger herunder evt. indgået betalingsserviceaftale
 • oplysning om evt. adressebeskyttelse
 • strafbare forhold
 • tilknytning til vores samarbejdspartnere, hvis forsikringen er indgået via en samarbejdspartner
Formål og grundlag

Som beskrevet, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at kunne administrere dine forsikringer herunder løbende rådgive dig, kommunikere med dig samt gennemføre fakturering. Du har også mulighed for at tilpasse dine forsikringshold eller opdatere dine oplysninger via ”Min Side”. Såfremt der sker ændringer i dine oplysninger, vil vi indhente yderligere oplysninger om dig på denne baggrund.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger i det løbende kundeforhold med henblik på at kunne opfylde den forsikringsaftale, som der er indgået mellem dig og os. Denne behandling sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Vi behandler endvidere dine almindelige personoplysninger til at kunne fremsende dig servicemeddelelser med henblik på at kunne informere dig om væsentlige informationer og/eller ændringer til dine forsikringer.
Denne behandling sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Vi behandler dit CPR-nummer i det løbende kundeforhold således, at vi entydigt kan identificere dig i den løbende administration, via log in på ”Min Side”, risikostyring, kontrol/opdatering af dine data fra offentlige registre m.v. efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1 jf. lov om forsikringsvirksomhed § 69. Hvis du har valgt, at betalingen af din forsikring sker via en betalingsserviceaftale, anvender vi endvidere dit CPR-nummer til dette. Hvis du skal have udbetalt præmieristorno (for meget indbetalt præmie), udbetales disse som udgangspunkt til din NemKonto, som ligeledes kræver behandling af dit CPR-nummer.

I det løbende kundeforhold kan vi også behandle følsomme personoplysninger om dig. Dette gælder f.eks. dine helbredsoplysninger, hvis du er ude for en personskade. Vi behandler dine helbredsoplysninger med henblik på at kunne administrere din forsikringsaftale og fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav der udspringer heraf. Behandlingen sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra f. Du kan læse mere om vores behandling af dine helbredsoplysninger under afsnit c ”skadebehandling”.

Vi kan i det løbende kundeforhold have behov for at behandle eller videregive personoplysninger om dig med henblik på at efterleve de retlige forpligtigelser, vi som forsikringsformidler er pålagt ved lov i f.eks. lov om forsikringsformidling, ledelsesbekendtgørelsen, forsikringsaftaleloven og bogføringsloven. En sådan behandling vil for almindelige personoplysninger ske efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og for følsomme personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra g af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, som vi som forsikringsformidler er pålagt ved lov.

Hvis du ikke betaler din forsikring eller i øvrigt misligholder dine betalingsforpligtigelser, kan vi videregive dine personoplysninger til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Misligholdelse af dine betalingsforpligtigelser kan også betyde, at vi indberetter forholdet til inkassobureau med henblik på inddrivelse af skyldige betalinger.

Hvis du har et motorkøretøj forsikret hos os, kan vi endvidere behandle og videregive oplysninger om registrering i DFIM, når vi administrerer dit kundeforhold, idet vi har en retlig forpligtede til at orientere DFIM og SKAT om manglende betaling af lovpligtig ansvarsforsikring (strafbare forhold). Vores behandling sker efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da vi har en berettiget interesse.

Såfremt der opstår et kreditforhold, kan vi foretage opslag i skyldnerregistre til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed. Vi gør dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b, da du i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftalen har tilkendegivet, hvorvidt du var registreret i skyldnerregistre ved indtegningen.

I saneringsager/opsigelse af forsikring kan vi behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis årsagen hertil er på grund af forsikringssvindel eller mistanke om forsikringssvindel. Vi behandler sådanne oplysninger på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da vi har en berettiget interesse.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at lovgivningen kræver det. Vores opbevaring er baseret på reglerne i bogføringsloven, forældelsesloven og den finansielle tilsynslovgivning.

 • Vi sletter ikke dine personoplysninger om dine forsikringer herunder policer og andre relevante personoplysninger relateret til forsikringerne i det løbende kundeforhold.
 • Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt skade, slettes 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter anmeldelse af skaden af hensyn til forældelsesloven, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden af hensyn til forældelsesloven, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til bogføringsloven.
Hvor stammer personoplysningerne fra?

I det løbende kundeforhold indsamler vi en række personoplysninger løbende fra forskellige kilder. Hvilke oplysninger vi indsamler, og hvor de stammer fra, afhænger af, hvilke forsikringer du har tegnet.

Dine personoplysninger, som vi behandler i det løbende kundeforhold, kommer fra følgende kilder:

 • Dig (som forsikringstager)
 • CPR-register (Det Centrale Personregister)
 • DMR (Motorregistret)
 • BBR-register (Bygnings- og boligregistret for information om din ejendom)
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • rådgivere (bank/advokat/revisor/ejendomsmæglere)
 • samarbejdspartnere
 • offentligt tilgængelige kilder: Bilbogen, Tingbogen, OIS.dk, SDFE Skråfoto, COWI gadefoto, GeoDanmark Ortofoto, Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelgrænser
 • person eller partsrepræsentant du har givet fuldmagt til
 • Domstole (f.eks. forespørgsel på skifteretsattest)
Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Når vi behandler dine personoplysninger med henblik på at administrere det løbende kundeforhold herunder dine forsikringer hos os, vil vi videregive dine personoplysninger til andre.

Dine personoplysninger, som vi behandler i det løbende kundeforhold, kan videregives til følgende:

 • Forsia Forsikring A/S (forsikringsselskabet bag Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S)
 • DMR (Motorregistret)
 • andre forsikringsselskaber (f.eks. hvis du har bedt os opsige dine forsikringer ved dit nuværende forsikringsselskab)
 • SKAT
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • Mastercard Payment Services (betalingsserviceaftale)Samarbejdspartnere
 • inkassobureau
 • kreditoplysningsbureauer/advarselsregistre
 • Domstole (f.eks. ved forespørgsel på skifteretsattest)
 • Datatilsynet
 • Finanstilsynet
 • telefonisystemudbydere i forhold til opkaldsdata og telefonoptagelser
 • it- og cloudleverandører samt hostingpartnere, programmører, konsulenter m.fl.
 • servicepartnere til generering af større brevudsendelser og udsendelse til andre kanaler, f.eks. til e-Boks
 • analysebureauer og analyseinstitutter (læs mere under afsnit d ”marketing”)
 • reassurancemæglere
 • E-boks (hvis du har tilmeldt dig dette)

C. Skadesbehandling

Kategorier af personoplysninger vi kan behandle om dig i forbindelse med behandling af skader

Hvis du får en skade, behandler vi en række personoplysninger om dig med henblik på at vurdere, om skaden er omfattet af din forsikring, evt. udbetaling af erstatning, rådgivning og sikre, at der ikke er sager om forsikringssvindel.

Hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvis du anmelder en skade, afhænger af, hvilken type skade der er tale om. Nedenstående oplysninger er derfor en oplistning af de oplysninger, som vi typisk behandler i forbindelse med en skadesag, men det er ikke sikkert, at alle oplysninger anvendes og behandles i hver enkelt sag.

 • kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • fødselsdato og CPR-nummer
 • kunde- og policenummer
 • oplysninger relateret til den pågældende skade (f.eks. hvornår er skaden sket, hvor er skaden sket, hvad er beskadiget eller hvem er kommet til skade, eventuelle politirapporter eller taksatorrapporter, lægejournaler, teledata m.v.)
 • nærmere om den forsikrede genstand (pris, alder m.v.)
 • oplysninger om den forsikrede genstand og dig, f.eks. familieforhold og andre personer i din husstand, stilling og arbejdsområde, registreringsnummer på motorkøretøj, oplysninger om fast ejendom eller yderligere forsikringer
 • helbredsoplysninger (ulykke eller sygdom)
 • strafbare forhold
 • eventuelle videooptagelser eller billeder af hændelsen
 • oplysninger om tidligere forsikringsselskaber, dine forsikringsdækninger, tidligere forsikringsskader (skadehistorik), anciennitet og opsigelsesårsag hos tidligere forsikringsselskaber
 • oplysninger om udbetalinger, f.eks. tilgodehavende
 • oplysninger om registrering i skyldnerregistre (f.eks. RKI) eller Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM)
 • betalingsoplysninger herunder evt. indgået betalingsserviceaftale
 • tilknytning til vores samarbejdspartnere, hvis forsikringen er indgået via en samarbejdspartner
Formål og grundlag

Hovedformålet, med vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en konkret skadebehandling, er, at vi kan vurdere, om din skade er dækket af dine forsikringer, udbedre skaden og udbetale erstatning til dig.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger med henblik på skadebehandling er derfor omdrejningspunktet for hele kontraktforholdet mellem dig og Det Faglige Hus Forsikring. Vi behandler derfor som udgangspunkt dine almindelige personoplysninger i forbindelse med vores skadebehandling efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b (opfylde den indgået aftale).

Dit CPR-nummer behandler vi for at kunne foretage entydig identifikation af dig i forbindelse med vores skadebehandling. Vi behandler dit CPR-nummer efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1 jf. lov om forsikringsvirksomhed § 69.

Vi kan i forbindelse med vores behandling af en konkret skade have behov for at behandle eller videregive personoplysninger om dig med henblik på at efterleve de retlige forpligtigelser, vi som forsikringsformidler er pålagt ved lov i f.eks. lov om forsikringsformidling, ledelsesbekendtgørelsen, forsikringsaftaleloven og bogføringsloven. En sådan behandling vil for almindelige personoplysninger ske efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og for følsomme personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra g af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, som vi som forsikringsformidler er pålagt ved lov.

I vores skadebehandling kan vi også indhente dit samtykke til at indsamle og videregive personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere. Vi behandler dine samtykker efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 4 jf. § 7, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a, jf. artikel 6, stk. 1 litra a.

Når vi skadebehandler, vil der ofte være behov for, at vi behandler personoplysninger om andre end dig. Det kan være andre i din husstand, tredjeparter, medforsikrede, m.v. som kan være modpart, skadelidte, skadevolder, vidner, begunstigede, erstatningsberettigede, sikrede m.v. Vi behandler personoplysninger om disse personer og registrerer dem ift. vores skadebehandling og de krav der kan opstå heraf med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1 litra f.

I forbindelse med vores skadebehandling er det vigtigt, at vi træffer en afgørelse på et tydeligt og oplyst grundlag. Det betyder, at vi i den konkrete skadesag kan have behov for at behandle personoplysninger om strafbare forhold efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da vi har en berettiget interesse.

Bliver vi i forbindelse med vores skadebehandling opmærksom på forsikringssvindel eller potentiel forsikringssvindel, behandler vi sådanne personoplysninger om strafbare forhold efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da vi har en berettiget interesse. Øvrige personoplysninger i forbindelse med undersøgelse af potentiel forsikringssvindel behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f (legitim interesse), da vi har en legitim interesse i at sikre, at vi som forsikringsformidler forhindrer svindel, da svindel svækker vores konkurrenceevne og kan resultere i forhøjet præmier for vores øvrige kunder. Endeligt behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med undersøgelse af potentiel forsikringssvindel efter databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2, litra f med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at lovgivningen kræver det. Vores opbevaring er baseret på reglerne i forældelsesloven og den finansielle tilsynslovgivning.

 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter anmeldelse af skaden af hensyn til forældelsesloven, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden af hensyn til forældelsesloven, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til bogføringsloven.
Hvor stammer personoplysningerne fra?

I forbindelse med vores skadebehandling indsamler vi en række personoplysninger fra forskellige kilder. Hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvor de stammer fra, afhænger af, hvilken skade og forsikring der er tale om.

Dine personoplysninger, som vi behandler i vores behandling af din skade, kan komme fra følgende kilder:

 • dig (som forsikringstager)
 • andre forsikringsselskaber
 • andre forsikrede end dig selv
 • begunstigede
 • pårørende
 • skadevolder
 • modpart
 • vidner
 • værger
 • rådgivere (bank, advokat, revisor m.v.)
 • behandlere (læger, psykologer, fysioterapeuter m.v.)
 • lægehuse, tandlæger, speciallæger og hospitaler
 • arbejdsgiver
 • person eller partsrepræsentant du har givet fuldmagt til
 • CPR-register (Det Centrale Personregister)
 • DMR (Motorregistret)
 • samarbejdspartnere (værksteder, håndværkere, taksatorer, lægekonsulenter, SOS Dansk Autohjælp m.v.)
 • samarbejdspartnere til undersøgelse af potentiel forsikringssvindel
 • SOS-international
 • Patienterstatningen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) m.v.
 • offentligt tilgængelige kilder: Bilbogen, Tingbogen, OIS.dk, SDFE Skråfoto
 • COWI gadefoto, GeoDanmark Ortofoto, Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelgrænser, Legentic
 • kommune
 • SKAT
 • Politiet
 • Ankenævnet for Forsikring
 • Domstole

Hvis du ikke ønsker at opgive de nødvendige oplysninger for, at vi kan vurdere hændelsen på et oplyst grundlag, kan det få betydning for, om vi har tilstrækkeligt med oplysninger til for at kunne færdigbehandle og afslutte din sag.

Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Når vi behandler dine personoplysninger med henblik på at behandle den konkrete skade, vil vi videregive dine personoplysninger til andre. Det afhænger af den enkelte skade, hvilke steder dine personoplysninger videregives til. Dette kan også afhænge af, hvilke samtykker du har givet.

Dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med en skade kan videregives til følgende:

 • Forsia Forsikring A/S (forsikringsselskabet bag Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S)
 • andre forsikringsselskaber
 • behandlere (læger, psykologer, fysioterapeuter m.v.)
 • lægehuse, tandlæger, speciallæger og hospitaler
 • samarbejdspartnere (værksteder, håndværkere, taksatorer, lægekonsulenter, SOS Dansk Autohjælp m.v.)
 • samarbejdspartnere til undersøgelse af potentiel forsikringssvindel
 • SOS-international
 • Ankenævnet for Forsikring
 • Patienterstatningen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) m.v.
 • F&P (Forsikring & Pension)
 • servicepartnere til generering af større brevudsendelser og udsendelse til andre kanaler, f.eks. til e-Boks
 • reassurancemæglere
 • telefonisystemudbydere i forhold til opkaldsdata og telefonoptagelser
 • it- og cloudleverandører samt hostingpartnere, programmører, konsulenter m.fl.
 • E-boks (hvis du har tilmeldt dig dette)
 • kommune
 • SKAT
 • Politiet
 • Domstole
 • Datatilsynet
 • Finanstilsynet
 • Ekstern revision

D. Markedsføring

Kategorier af personoplysninger vi kan behandle om dig i forbindelse med markedsføring

Som forsikringsformidler ønsker vi at kunne kontakte nuværende og potentielle kunder for at markedsføre vores produkter og tilbyde den bedste dækning tilpasset den enkelte. Når vi gør dette, behandler vi en række personoplysninger om dig, som vi i det følgende vil beskrive nærmere. Nedenstående liste er ikke et udtryk for, at alle personoplysninger behandles i forbindelse med enhver type markedsføring, som vi udfører, men det er en opsamling af de personoplysninger, som kan være behandlet i forbindelse med vores markedsføring.

Vi behandler følgende personoplysninger i vores markedsføring overfor dig, som er nuværende kunde, eller som er tidligere kunde, hvor der endnu ikke er sket sletning af dine personoplysninger ift. vores slettefrister:

 • kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • oplysninger om reklame- og/eller adressebeskyttelse
 • fødselsdato
 • kunde- og policenummer

Vi behandler følgende personoplysninger i vores markedsføring overfor dig, hvis du er en potentiel kunde:

 • kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • evt. nuværende forsikringsselskab
 • evt. forsikringsrelateret forhold
Formål og grundlag

Formålet med vores behandling er at kunne markedsføre vores forsikringsprodukter og rådgive nuværende og potentielle kunder bedst mulig om de rette dækninger for den enkelte.

Som forsikringsformidler har vi efter markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven mulighed for at kontakte nuværende og potentielle kunder via telefonen med henblik på at markedsføre vores produkter. Det følger af forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2, at det er lovligt at kontakte dig uden dit samtykke med henblik på salg af forsikringer. Hvis du har valgt at blive registreret via Robinsonlisten (reklame-beskyttelse), vil vi ikke kontakte dig med henblik på telefonsalg af vores produkter. Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger med henblik på telefonsalg sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne markedsføre vores produkter overfor dig.

Hvis vi ønsker at markedsføre vores produkter og ydelser overfor dig via anden kommunikation (mails, sms’er, breve m.v.), indhenter vi dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Vi behandler dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Hvis du udfylder en af vores formularer via vores hjemmeside eller vores samarbejdspartnere med henblik på at modtage et forsikringstilbud eller deltage i et onlinemøde, behandler vi dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke) afhængig af den konkrete formular. Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os på telefon 73 40 41 49 eller mail: info@detfagligehusforsikring.dk.

Som kunde hos Det Faglige Hus Forsikring behandler vi endvidere dine personoplysninger med henblik på gennemførelse af kundeanalyse (f.eks. kundetilfredshedsundersøgelse), med det formål at undersøge, hvor tilfredse kunderne er med deres forsikringer og kundeforhold til Det Faglige Hus Forsikring. Vi behandler dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, da vi forfølger en legitim interesse som bygger på, at Det Faglige Hus Forsikring gerne vil sikre, at dennes kunder oplever dennes anvendelse af Det Faglige Hus Forsikring som positiv og reagere på eventuel generel feedback. Det Faglige Hus Forsikring kan ikke se resultatet for enkeltindivider. Du vil inden deltagelsen i undersøgelsen blive spurgt til, om du vil deltage, hvorved det er frivilligt.

Herudover kan du som kunde hos Det Faglige Hus Forsikring også modtage mails fra os med henblik på at anmelde din oplevelse til Trustpilot. Vi behandler dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, da vi forfølger en legitim interesse, som bygger på, at Det Faglige Hus Forsikring gerne vil sikre, at dennes kunder oplever anvendelsen af Det Faglige Hus Forsikring som positiv og reagerer på eventuel generel feedback.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at vi har et formål med at behandle dine personoplysninger til vores markedsføringsformål.

 • Som kunde vil dine personoplysninger relateret til vores direkte markedsføring om vores produkter blive opbevaret i det løbende kundeforhold
 • Som potentiel kunde vil dine personoplysninger relateret vil vores direkte markedsføring af vores produkter via telefon bliver opbevaret i 6 måneder.
 • Hvis du som potentiel kunde har gjort os opmærksom på, at du ikke ønsker, at vi skal kontakte dig igen med henblik på telefonisk markedsføring af vores produkter, opbevarer vi dit telefonnummer, indtil du tilbagekalder dit ønske om ikke at modtage telefonopkald. Dette gør vi med henblik på at opfylde dit ønske om ikke at blive kontaktet.
 • Personoplysninger angivet i formularer via vores hjemmeside vil som udgangspunkt blive slettet 30 dage efter, dog kan der ved kampagner ske opbevaring ind til kampagnen afsluttes
 • Oplysninger fra kundeanalyser slettes efter 12 måneder
 • Oplysninger fra Trustpilot slettes efter 3 år hos Trustpilot
Hvor stammer personoplysningerne fra?

I forbindelse med vores markedsføring indsamler vi en række personoplysninger fra forskellige kilder.

Dine personoplysninger, som vi behandler i vores markedsføring, kan komme fra følgende kilder:

 • dig
 • offentlige tilgængelige registre
 • samarbejdspartnere
Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Når vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring, vil vi videregive dine personoplysninger til andre.

Dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med markedsføring kan videregives til følgende:

 • Forsia Forsikring A/S (forsikringsselskabet bag Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S)
 • samarbejdspartnere
 • sociale medier hvis du besøger vores profiler
 • Trustpilot

E. Konkurrencer

Kategorier af personoplysninger vi kan behandle om dig ved afholdelse af konkurrencer

Vi afholder løbende konkurrencer for både kunder og potentielle kunder. Når vi afholder en konkurrence, vil det ske via vores hjemmeside eller vores profil på et af vores sociale medier (f.eks. Facebook).

Vi behandler følgende personoplysninger om dig i forbindelse vores afholdelse af konkurrencer:

 • alder
 • navn
 • at du ikke er ansat hos Det Faglige Hus Forsikring
 • mailadresse (bekræftelse af den rigtige vinder)
 • telefonnummer (forsendelse)
 • fysisk adresse (forsendelse)
Formål og grundlag

Formålet med afholdelse af konkurrencerne er at skabe opmærksomhed omkring Det Faglige Hus Forsikring. Vi behandler dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne afholde konkurrencerne og udlevere præmier til vinderne med henblik på at skabe mere opmærksomhed omkring Det Faglige Hus Forsikring (markedsføringsformål).

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at vi har et formål med at behandle dine personoplysninger. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive slettet, når den enkelte konkurrence er afsluttet og der er fundet en vinder. Dog kan der ske opbevaring af personoplysningerne relateret til konkurrencen i 30 dage efter, at konkurrencen er afsluttet og der er fundet en vinder.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

I forbindelse med vores afholdelse af konkurrencer indsamler vi en række personoplysninger.

Dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med afholdelse af konkurrencerne, kan komme fra følgende kilder:

 • dig
Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Når vi behandler dine personoplysninger med henblik på afholdelse af konkurrencer, videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre end Forsia Forsikring A/S (forsikringsselskabet bag Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S).

F. Nyhedsbreve

Kategorier af personoplysninger vi kan behandle om dig ved fremsendelse af nyhedsbrev

Vi tilbyder både kunde og andre at modtage vores nyhedsbrev, hvor vi løbende deler tips og gode råd til, hvordan man kan forebygge skader, nyheder, servicebeskeder og anden relevant information.

Der er flere måder, hvorpå du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det gælder f.eks. via vores hjemmeside, Min Side m.fl.

Vi behandler følgende:

 • navn
 • mailadresse
 • interessefelt (hvad ønsker du at modtage nyheder om)
Formål og grundlag

Formålet med vores behandling er at kunne markedsføre vores forsikringsprodukter og rådgive nuværende og potentielle kunder bedst mulig om vigtige informationer relateret til forsikringer herunder servicebeskeder og informationer om, hvordan man kan forebygge skader.

Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve til dig er passeret på et samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi indhenter derfor dit samtykke inden, at vi fremsender nyhedsbreve. Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske direkte i de modtagne nyhedsbreve, via Min Side eller ved at kontakte Det Faglige Hus Forsikring på telefon 73 40 41 49 eller mail: info@detfagligehusforsikring.dk.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Informationer om dig opbevares, indtil du framelder dig vores nyhedsbrev.

Informationer om din anvendelse af vores nyhedsbreve opbevares i maksimalt 24 måneder efter, at du har frameldt dig vores nyhedsbrev.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

I forbindelse med vores oprettelse og udsendelse af nyhedsbreve indsamler vi en række personoplysninger.

Dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med vores nyhedsbreve, kan komme fra følgende kilder:

 • dig
Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores nyhedsbreve, videregiver vi de behandlede personoplysninger til vores IT-leverandører og Forsia Forsikring A/S (forsikringsselskabet bag Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S).

G. Besøg på hjemmeside (cookies)

Kategorier af personoplysninger vi kan behandle om dig ved besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside (www.detfagligehusforsikring.dk), vil du blive mødt af et cookiebanner, hvor du skal tage stilling til, hvilke cookies vi må sætte, når du besøger vores hjemmeside. Du kan selv vælge hvilke typer af cookies, som du ønsker at give samtykke til, at vi må sætte. Nødvendige cookies kan du ikke slå fra, og vi beskriver længere nede under ”formål og grundlag” vores formål og grundlag for at sætte nødvendige cookies, når du besøger vores hjemmeside.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du accepterer cookies:

 • IP-adresse
 • anvendelse/brugen af hjemmesiden (hvilke sider og annoncer besøger du, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, eller køber

En nærmere beskrivelse af, hvad en cookie er, indholdet af de enkelte cookies, hvordan du sletter cookies, eller hvordan du trækker dit samtykke tilbage, kan du finde i vores cookiepolitik, som du kan tilgå via følgende link: Cookiepolitik

Formål og grundlag

Formålet med vores behandling er at sikre funktionaliteten af vores hjemmeside er optimal og herudover indsamle oplysninger om din brug af vores hjemmeside for at kunne tilpasse indholdet af f.eks. annoncer ud fra dine interesser. Vi indsamler også statistiske cookies med henblik på at optimere vores hjemmeside ift. design, brugervenlighed m.v.

Vores behandling af dine personoplysninger via nødvendige cookies sker med henblik på at sikre, at funktionaliteten på hjemmesiden fungerer. Vi behandler dine personoplysninger indhentet via nødvendige cookies efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f, da vi har en legitim interesse i at sikre, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

Herudover behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dine valg af cookies via vores cookiebanner efter dit samtykke som følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

For de cookies vi sætter på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvordan du trækker dit samtykke tilbage, kan du læse mere om i vores cookiepolitik, som du finder her: Cookiepolitik

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Via vores cookiepolitik kan du se præcist, hvor længe de enkelte cookies løber. Du finder vores cookiepolitik her: Cookiepolitik

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, kan komme fra følgende kilder:

 • dig
Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, kan der sættes cookies af tredjeparter. Du kan via cookiebanneret og vores cookiepolitik få et overblik over, hvilke cookies der gør hvad, og hvilke tredjeparter der er tale om samt finde et link til den enkelte tredjeparts privatlivspolitik.

Du finder cookiepolitikken her: Cookiepolitik

H. Optagelse af telefonsamtaler

Optagelse af telefonsamtaler til dokumentationsmæssige formål

Vores telefonsystem er opsat således, at vi optager indgående telefonsamtaler til brug for løbende dokumentation af aftaleindgåelse, administration, skadebehandling, undersøgelse af svindelsager m.v.

Indholdet af de personoplysninger vi behandler i det konkrete opkald, vil afhænge af indholdet af den konkrete samtale. Ofte vil der være tale om almindelige personoplysninger så som navn, mailadresse, adresse, telefonnummer, registreringsnummer og andre forsikringsrelaterede oplysninger. Det kan også være dit cpr-nummer, oplysninger om registrering i DFIM, oplysninger om forsikringssvindel og evt. også helbredsoplysninger.

Inden vi optager en samtale, vil du blive orienteret om dette via følgende speak:

”Vi optager samtlige samtaler som dokumentation for vores sagsbehandling.
Vi vil også gerne bruge din samtale til undervisningsbrug. Tast 1, hvis vi må bruge optagelsen til uddannelsesmæssige formål.
På vores hjemmeside, www.detfagligehusforsikring.dk/om-os/privatlivspolitik/, kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med optagelsen af telefonsamtalen”.

Når vi optager telefonsamtalerne, gør vi det med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne dokumentere indholdet af vores aftaleindgåelse, administration af kundeforholdet, skadebehandling, undersøgelse af svindelsager m.v.

Behandling af dit cpr-nummer sker efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1 jf. lov om forsikringsvirksomhed § 69, da vi har behov for entydigt at kunne identificere dig.

Indholdet af samtalen behandles endvidere med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav efter databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2, litra f.

Oplysning om registrering i DFIM eller andre strafbare forhold i forbindelse med telefonsamtalen behandles efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Telefonsamtaler slettes 12 måneder efter, at samtalen har været gennemført. Vores telefonsystem er sat op således, at både optaget telefonsamtaler og selve registrering af, at der har været et telefonopkald til det konkrete nummer over telefonopkald, alle slettes efter 12 måneder fra samtalen.

En telefonsamtale kan indgå i en sagsbehandling, tvist eller klage. Hvis dette er tilfældet, vil optagelsen kunne opbevares i et længere tidsrum, som vil strække sig frem til tidspunktet, hvor behov for sagens dokumentation ophører efter forældelsesreglerne eller øvrig lovgivning.

Du har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod vores opbevaring af en optaget telefonsamtale, hvori du indgår. Ved modtagelse af din indsigelse mod vores opbevaring vil vi foretage en konkret vurdering af, om der fortsat er behov for at opbevare samtalen. Du vil blive orienteret om vores vurdering.

Du har ved vores behandling af dine personoplysninger i en optaget telefonsamtale de samme rettigheder (f.eks. indsigtsret, oplysningspligt m.v.), som for enhver anden behandling af dine personoplysninger. Du finder dine rettigheder i denne privatlivspolitik under overskriften ”Dine rettigheder”.
Optagelse af telefonsamtaler til uddannelsesmæssige formål
Når du ringer ind til os, har du i forbindelse med opkaldet mulighed for at give samtykke til, at vi også må behandle den konkrete samtales indhold til uddannelsesmæssige formål. Formålet med optagelse af samtalen er at træne vores medarbejdere og analysere samtalens indhold med henblik på forretningsudvikling.

Vores telefonsystem beder dig i forbindelse med opkaldet om følgende:

”Vi optager samtlige samtaler som dokumentation for vores sagsbehandling.
Vi vil også gerne bruge din samtale til undervisningsbrug. Tast 1, hvis vi må bruge optagelsen til uddannelsesmæssige formål.
På vores hjemmeside, www.detfagligehusforsikring.dk/om-os/privatlivspolitik/, kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med optagelsen af telefonsamtalen”.

Hvis du taster ”1”, giver du samtykke til, at vi må behandle personoplysninger fra telefonsamtalen til de angivne formål.

Indholdet af de personoplysninger vi behandler i det konkrete opkald, vil afhænge af indholdet af den konkrete samtale. Ofte vil der være tale om almindelige personoplysninger så som navn, mailadresse, adresse, telefonnummer, registreringsnummer og andre forsikringsrelaterede oplysninger. Det kan også være dit cpr-nummer, oplysninger om registrering i DFIM, oplysninger om forsikringssvindel og evt. også helbredsoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a for almindelige personoplysninger, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a for helbredsoplysninger.

Behandling af dit cpr-nummer sker på baggrund af vores behov for entydigt at kunne identificere dig efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1 jf. lov om forsikringsvirksomhed § 69.

Vi behandler herudover personoplysninger fra optaget telefonsamtaler med henblik på information om registrering i DFIM eller om forsikringssvindel efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 nr. 2, da vi har en berettiget interesse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du til enhver tid gøre dette ved at kontakte os via mail til info@detfagligehusforsikring.dk eller telefon 73 40 41 49.

Optagelsen opbevares i op til 12 måneder efter, at du har givet dit samtykke. Herefter slettes optagelsen automatisk.

I. Profilering og automatiske afgørelser

Profilering

Begrebet “profilering” dækker over det tilfælde, hvor indsamlede personoplysninger anvendes til at forudse eksempelvis fremtidige behov. Profilering omfatter enhver form for automatisk behandling med henblik på at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person.

Hos Det Faglige Hus Forsikring anvender vi via Forsia Forsikring A/S (forsikringsselskabet bag Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S) profilering til at kunne anbefale de mest relevante forsikringsdækninger netop for dig og din husstand.

Til at danne disse anbefalinger anvendes følgende personoplysninger:

 • Adresse
 • Indhold af forsikringer (startdato, dækninger, hvilken type forsikring er der tale om m.v.)

Vores behandlingsgrundlag og formål er, at vi ønsker at kunne anbefale de forsikringsprodukter, som er mest relevante for dig. Vi behandler dine personoplysninger til ovenstående formål efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (legitim interesse). Vores legitime interesse beror på, at vi anvender ovenstående personoplysninger til at informere dig om lignende personers valg af forsikringsprodukter og derved yde en anbefaling og service ift. at hjælpe dig med at tegne de dækninger, som er mest relevante for dig.

Dataene i forbindelse med den beskrevne profilering behandles af vores databehandler, som vi har indgået databehandleraftale med. Vores databehandler har endvidere indgået aftale med AWS (Amazon Web Services) som underdatabehandler til opgaven.

Vores anbefaler anvender AI-teknologi (kunstig intelligens) i træningen af de modeller og anbefalinger, som du bliver præsenteret for.

Du har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål.

Du har også mulighed for at fravælge anbefalingerne via ”Min Side”.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 73 40 41 49 eller info@detfagligehusforsikring.dk.

Vi kan endvidere i forbindelse med beregning af dine forsikringspræmier anvende profilering. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger med henblik på beregning af dine forsikringspræmier under afsnit A ”Behandling af forsikringstilbud”.

Automatiske afgørelser

Vi kan i nogle tilfælde også benytte automatiske afgørelser til håndtering af småskadesager for at sikre en effektiv sagsbehandling.

Hvis din forsikring opsiges eller vi fjerner dækninger på din forsikring på baggrund af manglende betaling, vil det løbende rykkerforløb i forbindelse med opkrævning af det skyldige beløb foregå via en kombination af manuel og automatisk proces. Såfremt du ikke får betalt det skyldige beløb indenfor rykkerforløbet og du er varslet opsigelse af forsikringen eller ændring i dækning, vil den endelige opsigelse af forsikringen eller ændring i dækning på baggrund af manglende betaling ske via en automatisk proces.

Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til ikke alene at være genstand for en automatisk afgørelse. Det betyder, at du har ret til, at afgørelser, der har betydelig indvirkning på dig, ikke kun er baseret på den automatiske behandling. Du kan læse mere om din ret til indsigelse overfor automatiske afgørelser og profilering under afsnittet ”dine rettigheder”.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande:

Alle vores databehandlere har datacentre lokaliseret inden for EU/EØS. Dette betyder, at alt opbevaring af dine personoplysninger sker inden for EU/EØS og dermed ikke i tredjelande. Vi anvender alene konsulenter, samarbejdspartnere og IT-leverandører, som er placeret i EU/EØS.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder relateret til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os via følgende kontaktoplysninger:

Mail: dpo@detfagligehusforsikring.dk
Telefon: 73 40 41 49.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode os om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode os om at få urigtige personoplysninger om dig rettet eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger om dig.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere formål begrænset.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til dig og/eller til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører 1) direkte markedsføring, 2) profilering & automatiske afgørelser samt 3) hvis vores behandling er baseret på interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har som udgangspunkt ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke i en række tilfælde, f.eks. hvis den automatiske behandling/afgørelse er nødvendig for at indgå eller opfylde en forsikringsaftale med os, idet du i givet fald har ret til at få afgørelsen revurderet med menneskelig indgriben af en sagsbehandler mv.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden for den behandling af dine personoplysninger, som behandles på baggrund af dit samtykke.

Tilbagekaldelsen af dit samtykke påvirker ikke behandlingen af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen,

Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

Du kan tilbagekalde dit samtykke på den måde, som du afgav det og herudover kan det også ske ved fremsendelse af en mail til dpo@detfagligehusforsikring.dk eller via telefon 73 40 41 49.

GDPR-brud

Hvis du har oplevet et brud på persondatasikkerhed (GDPR-brud), vil vi gerne hurtigst mulig modtage din anmeldelse af det konkrete forhold således, at vi kan sikre, at hændelsen håndteres.

Et brud på persondatasikkerhed kan f.eks. være, hvis du har modtaget oplysninger om en anden forsikringstager end dig selv.

Du kan anmelde GDPR-brud via mailadressen: dpo@detfagligehusforsikring.dk.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via følgende mailadresse: dpo@detfagligehusforsikring.dk

Hvis du er utilfreds med Det Faglige Hus Forsikrings behandling af dine personoplysninger, kan du endvidere klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik bliver løbende revideret.
Privatlivspolitikken er senest revideret den 21-06-2024