Sikring mod gasudslip

Gasuheld og -ulykker er meget sjældne. Men når de sker, er årsagen oftest manglende vedligeholdelse af naturgasinstallationen.

Den giftige luftart kulilte opstår, hvis der tilføres for lidt ilt til gasforbrændingen. Mangel på ilt i gasforbrændingen opstår som regel, hvis aftrækssystemet eller friskluftåbninger er tilstoppede. Eller hvis gasbrænder eller kedel er tilsmudsede. Det er derfor vigtigt, at du regelmæssigt sørger for at få efterset naturgasanlægget og skorstene af en autoriseret fagmand.

Spørg gasselskabet hvis du er i tvivl om, hvem du skal henvende dig til.

Den farlige kulilte

Kulilte dannes ved en ufuldstændig gasforbrænding. Den er farlig, fordi du ikke kan lugte den. Ofte kan dug på ruderne eller et fugtigt indeklima give dig et fingerpeg om, at noget er galt. De første symptomer på kulilteforgiftning er hovedpine, kvalme og slaphed. Ophold i længere tid eller i større koncentration af kulilte medfører bevidstløshed. Symptomerne forsvinder igen, når man får frisk luft. Men du bør altid søge læge, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Så snart du opdager, at der er kulilte i luften, bør du:

 • Åbne dør og vinduer.
 • Slukke for naturgasinstallationen.
 • Ringe til naturgasselskabet.
 • Søge frisk luft ved utilpashed.

Sikkerhed omkring dine gasinstallationer

Herunder har du 9 gode og nyttige råd, når det gælder sikkerheden omkring dine gasinstallationer. Husk dog altid på, at fagmanden er den rette til at efterse og vedligeholde dine naturgasinstallationer:

 • Spær eller tilstop aldrig friskluftåbninger ud til det fri.
 • Monter ikke naturgasfyr og brændeovn på samme skorstensløb.
 • Placer ikke udmundingen af et vandret balanceret aftræk i en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre lukkede områder, hvor mennesker opholder sig i kortere eller længere tid.
 • Check altid stikledningens placering, inden du går i gang med et større gravearbejde.
 • Arbejd aldrig selv på installationerne. Tilkald en fagmand som loven kræver.
 • Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af naturgasinstallationerne.
 • Kontroller regelmæssigt aftræk eller skorsten.