Undgå vandskader, hvis der opstår skybrud

Sommeren betyder ofte sol og lækkert vejr – men det er også den tid på året, hvor skybrud oftest går i land, når det våde vejr presser på efter en lun sommerdag. Og det tyder på, at de kraftige regnskyl fremover kun bliver større og oftere.

Et skybrud giver ofte problemer, fordi afløb og kloakker ikke kan aflede den kraftige mængde regn, der falder på kort tid. Vandskader som opstår som følge af et skybrud kan give alvorlige skader på din bolig og dit indbo. Det er svært at forudse, hvor et skybrud præcist rammer, da det i de fleste tilfælde kun er et mindre område i en varslet region, som mærker skybruddet. Derfor er det vigtigt at være forberedt og tage sine forholdsregler, hvis et skybrud er på vej i nærområdet.

 

Hvad er et skybrud?
Når der falder kraftige regnbyger, minimum 15 mm på max. 30 minutter er der tale om et skybrud. Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn på max. seks timer. Vil du tjekke, om der har været skybrud i dit område på et specifikt tidspunkt, kan du se det på forsikringsvejret.dk.

Gode råd – hvis skybruddet er på vej

 • Sørg for at være hjemme, hvis der er varslet skybrud.
 • Luk vinduer og døre, særligt tag- og kældervinduer.
 • Afblænd lavt siddende ventilationshuller i ydermur/sokkel.
 • Tjek og rens tagrender, kloak, brønd, afløbs- og nedløbsrør, afløbsriste og drænrør.
 • Fjern så meget som muligt fra gulvet i kælderen, placér det i reoler (f.eks. tøjsække, julepynt, elektronik m.m.)
 • Dæk alle afløb til, så regnvandet ikke kan stige op. Hav evt. afdækningsplast og sandsække klar.
 • Er du ikke hjemme, så aftal med nabo eller familie om, at de ser efter dit hus.

Langsigtede råd – undgå vandskader fremover

 • Vedligehold tagrender, nedløbsrør og afløb. Tjek for revner, huller og affald, så vandet kan løbe ubesværet.
 • Tjek årligt dit hus for revner og skader i sokkel/ydermur.
 • Vedligehold kloakken. Tjek kloakledninger og installationer jævnligt.
 • Etabler dræn omkring kælderen, så vandet ledes væk.
 • Installer et højvandslukke eller tilbageløbsstop, så kloakvand ikke stiger op i huset.
 • Brug flisebelægning eller beton i kælderen.
 • Opstil en regnvandstønde til at opsamle regnvandet.

Er skaden sket?

 • Efterse hele huset for vandskader og minimér dem.
 • Anmeld skaden via Min Side. Dokumenter med billeder eller video.
 • Forsøg så vidt muligt at fjerne vandet.
 • Fjern ting som står i vand, så de kan tørre.
 • Er der opstået skader med kloakken, skal du kontakte et skadeservicefirma.
 • Opsæt en affugter, så rummet kan tørre. Varm det op og luft ud jævnligt.
 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har snakket med os.

Løbende vedligeholdelse af kloakken

 • Undgå at hælde fedtstoffer ud i køkkenvasken – kom det i en affaldspose i stedet for.
 • Skyld aldrig bind, bleer, vatpinde, vatrondeller m.m. ud i toilettet.
 • Maling og andre skadelige stoffer må ikke kommes i kloakken.
 • Rengør vandlåse og afløb med jævne mellemrum.
 • Tjek og rengør pumper, højvandslukke m.m. minimum en gang årligt.