Snerydning af fortov

Sne og frost giver ekstra arbejde for husejere i vinterhalvåret. Hvis din grund grænser op til et fortov, er du ansvarlig for at rydde sne og is samt salte/gruse fortov og færdselsarealer omkring din bolig, så fodgængere kan færdes sikkert. Du har derudover pligt til at fjerne istapper og sne fra husets tag for at forebygge personskader.

Hvilke regler er der omkring snerydning?

Mellem kl. 7.00 – 22.00 (søndag fra kl. 08.00) er det lovpligtigt, at du som grundejer har sneryddet fortov og færdselsarealer omkring din bolig. Det gælder eksempelvis også havegang, indkørsel og trapper ved hoveddøren. Snerydningen skal være med til at forebygge personskader samtidig med at både skraldemand og postbud kan gøre deres arbejde sikkert.

Du har udover snerydningen pligt til at salte eller smide grus for at minimere risikoen for glat føre.

Hvis en fodgænger kommer til skade på et område, som du har ansvar for at rydde og salte/gruse, kan du risikere at skulle betale erstatning.

Hvis det sner, mens du ikke er hjemme

Hvis der falder sne, mens du er på arbejde, skal du sørge for at snerydde og salte/smide grus, så snart du kan, når du er hjemme igen.

Hvis du er væk i en længere periode, f.eks. er på ferie, mens der er snevejr derhjemme, skal du sørge for at naboer eller andre rydder sne og salter/gruser for dig ved din grund, mens du er væk.

Sådan kommer du i gang

  • Køb sand, salt eller grus i god tid. Det kan købes i dit lokale byggemarked eller supermarked.
  • Ryd sne og is af vejen før du tager på arbejde. Herunder fortov, indkørsel, havegang, trapper og andre fælles færdselsarealer.
  • Ryd sne før du salter eller smider grus.
  • Sørg for at have en god sneskovl eller sneskraber.
    • Metal- og træskraberne kan være tunge og svære at bruge, da de giver større modstand, hvis fortovet er ujævnt.
    • Hvis fortovet er mere ujævnt, kan du bruge en sneskraber af plastik, som ikke er så tung og derfor glider lettere hen over ujævnheder.

Hold dig opdateret omkring vejret her.

Har uheldet
været ude?

Du kan anmelde din skade ved at ringe til os eller gennem selvbetjening på Min side.

Ring til os

73 40 41 49

Eller log ind på Min side

Min side