COVID-19 og din rejseforsikring

Visse lande har fortsat Covid-19 indrejserestriktioner i større eller mindre grad. Derfor skal du fortsat være opmærksom, når du skal på udlandsrejse. Rejsearrangørerne og flyselskaberne kan ligeledes have restriktioner. Restriktioner er ikke forbud og vil derfor ikke være omfattet af dækningen på din rejse- og afbestillingsforsikring.

Din rejseforsikring dækker i forbindelse med Covid-19. Overholder du myndighedernes vejledninger, er der som udgangspunkt ingen forskel på dækningen, hvis du bliver syg pga. Covid-19 eller en anden sygdom, når du er på rejsen.

Eksisterende eller kronisk sygdom

Har du en eksisterende eller kronisk sygdom, herunder eftervirkninger efter et sygdomsforløb med Covid-19, kan der være særlige omstændigheder for din forsikringsdækning, hvorfor du anbefales at få lavet en medicinsk forhåndsvurdering.


Hvad skal du være opmærksom på inden rejsen?

Før du køber din rejse og tager afsted, skal du: 

  • Tjekke sikkerhedsniveauet på din rejsedestination i Udenrigsministeriets rejsevejledning.
  • Tjekke rejsedestinationens indrejseregler og restriktioner på ambassadens hjemmeside. Det gælder også eventuelle transitlande.
  • Holde dig orienteret om Covid-19 situationen på din rejsedestination.

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikringen dækker, hvis du har bestilt en privat ferierejse til en destination, hvor der på bestillingstidspunktet ikke var følgende restriktioner:

  • Udenrigsministeriet har frarådet alle ikke-nødvendige rejser samt alle rejser.
  • Indrejseforbud til den pågældende land/region der gør, at rejsen ikke kan gennemføres.

Afbestilling af pakkerejse

Hvis du har købt en pakkerejse hos et dansk rejsebureau – det vil sige en rejse, der består af f.eks. hotel/bolig og flybilletter eller hotel og udflugt/arrangement – skal du kontakte din rejsearrangør med henblik på ombooking/voucher eller refusion.

Afbestilling på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledning og/eller indrejseforbud kan først gøres lige op til afrejse, derfor skal du vente indtil kort tid før planlagt afrejse, før du kontakter din rejsearrangør med anmodning om ombooking eller fuld refusion.

Afbestilling af øvrige private ferierejser

Tidligst 3 dage før planlagt afrejse kan vi afgøre, om du har dækning på afbestillingsforsikringen.

  • Først skal du kontakte det pågældende rejsebureau, flyselskab eller bookingportal for ombooking eller refusion.
  • Får du helt eller delvist afslag på ombooking/voucher eller refusion, skal du bede om at få det dokumenteret på skrift, f.eks. i en mail, også hvis din rejsearrangør kun kan tilbyde delvis refusion.
  • Nu kan du anmelde skaden til vores samarbejdspartner SOS International her – husk at uploade dokumentation for din skade.

Hold dig opdateret

Følg altid myndighedernes anvisninger. Vi anbefaler, at du holder dig orienteret på følgende hjemmesider, hvis du skal ud at rejse i den nærmeste fremtid:

Det Faglige Hus Forsikring samarbejder med SOS International A/S, der varetager skadebehandlingen og spørgsmål omkring, hvordan du er dækket på din rejse- og/eller afbestillingsforsikring.

Ved evt. spørgsmål til rejse- eller afbestillingsforsikringen kan SOS International A/S kontaktes på tlf. 38 48 86 42.

Skal du anmelde en skade på rejse- eller afbestillingsforsikringen kan dette ske her.

Siden er opdateret 04-08-2023