COVID-19 og din rejseforsikring

Har du tegnet rejse- og afbestillingsforsikring og er du i tvivl om, hvordan du er dækket på din forsikring (f.eks. i forbindelse med Covid-19), så kontakt os på tlf. 73 40 41 49.

Rejseforsikringen i Det Faglige Hus Forsikring dækker også i forbindelse med Covid-19. Overholder du myndighedernes vejledninger, er der som udgangspunkt ingen forskel på dækningen, hvis du bliver syg pga. Covid-19 eller en anden sygdom, når du er på rejsen.

Har du en eksisterende eller kronisk sygdom, herunder eftervirkninger efter et sygdomsforløb med Covid-19, kan der være særlige omstændigheder for din forsikringsdækning, hvorfor du anbefales at få lavet en medicinsk forhåndsvurdering.

Du skal fortsat være opmærksom på, at der kan være Covid-19 indrejserestriktioner i det land du ønsker at rejse til. Rejsearrangørerne og flyselskaberne kan ligeledes have restriktioner. Restriktioner er ikke forbud og vil derfor ikke være omfattet af dækningen på din rejse- og afbestillingsforsikring.


Afbestillingsforsikringen

Afbestillingsforsikringen dækker såfremt du har bestilt en privat ferierejse til en destination, hvor der på bestillingstidspunktet ikke var følgende restriktioner:

  • Udenrigsministeriet har frarådet alle ikke-nødvendige rejser samt alle rejser.
  • Indrejseforbud til den pågældende land/region der gør, at rejsen ikke kan gennemføres.

Rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker private ferierejser efter gældende vilkår, samt hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Udenrigsministeriet har ikke frarådet alle ikke-nødvendige rejser samt alle rejser.
  • Ingen indrejseforbud til den pågældende land/region, der gør at du ikke må rejse ind i landet.

Vær særlig opmærksom på

  • Udenrigsministeriets rejsevejledning for den pågældende destination.
  • Destinationens indrejseregler/restriktioner (herunder også transitlande) på destinationens ambassade.

Afbestilling af pakkerejse

Har du købt en pakkerejse hos et dansk rejsebureau – det vil sige en rejse, der består af fx hotel/bolig og flybilletter eller hotel og udflugt/arrangement – skal du kontakte din rejsearrangør med henblik på ombooking/voucher eller refusion.

Afbestilling på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledning og/eller indrejseforbud kan først gøres lige op til afrejse, derfor skal du vente indtil kort tid før planlagt afrejse, før du kontakter din rejsearrangør med anmodning om ombooking eller fuld refusion.

Afbestilling af øvrige private ferierejser

Tidligst 3 dage før planlagt afrejse kan vi afgøre, om du har dækning på afbestillingsforsikringen.

  • Først skal du kontakte det pågældende rejsebureau, flyselskab eller bookingportal for ombooking eller refusion.
  • Får du helt eller delvist afslag på ombooking/voucher eller refusion, skal du bede om at få det dokumenteret på skrift, fx i en mail, også hvis din rejsearrangør kun kan tilbyde delvis refusion.
  • Nu kan du anmelde skaden til vores samarbejdspartner SOS International her – husk at uploade dokumentation for din skade.

Ved spørgsmål angående afbestillingsforsikring kontakt os på tlf. 73 40 41 49 eller via mail på info@detfagligehusforsikring.dk for nærmere information.

Hold dig opdateret 

Følg altid myndighedernes anvisninger. Vi anbefaler, at du holder dig orienteret på følgende hjemmesider, hvis du skal ud at rejse i den nærmeste fremtid:

Det Faglige Hus Forsikring samarbejder med SOS International A/S, der varetager skadebehandlingen og spørgsmål omkring, hvordan du er dækket på din rejse- og/eller afbestillingsforsikring.

Ved evt. spørgsmål til rejse- eller afbestillingsforsikringen kan SOS International A/S kontaktes på tlf. 38 48 86 42.

Skal du anmelde en skade på rejse- eller afbestillingsforsikringen kan dette ske her.

Siden er opdateret 25-01-2023