COVID-19 og din rejseforsikring

Har du tegnet rejse- og afbestillingsforsikring og er du i tvivl om, hvordan du er dækket på din forsikring (f.eks. i forbindelse med Covid-19), så kontakt os på tlf. 73 40 41 49.

Rejseforsikringen i Det Faglige Hus Forsikring dækker også i forbindelse med Covid-19, såfremt du overholder myndighedernes vejledninger, er der som udgangspunkt ingen forskel på dækningen, hvis du bliver syg pga. Covid-19 eller en anden sygdom, når du er på rejsen.

Har du en eksisterende eller kronisk sygdom, herunder eftervirkninger efter et sygdomsforløb med Covid-19, kan der være særlige omstændigheder for din forsikringsdækning, hvorfor du anbefales at få lavet en medicinsk forhåndsvurdering.

Du skal fortsat være opmærksom på, at der kan være Covid-19 indrejserestriktioner i det land du ønsker at rejse til. Læs mere under afsnittet ”Hold dig opdateret”.


Afbestillingsforsikringen

Afbestillingsforsikringen dækker efter gældende forhold i din police samt efter gældende vilkår. Såfremt du har bestilt en privat ferierejse til en destination, hvor der på bestillingstidspunktet ikke var følgende restriktioner:

  • Udenrigsministeriet har frarådet alle ikke-nødvendige rejser samt alle rejser.
  • Indrejseforbud til den pågældende land/region der gør, at rejsen ikke kan gennemføres.

Rejseforsikringen
Rejseforsikringen dækker private ferierejser efter gældende vilkår, samt hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Udenrigsministeriet har ikke frarådet alle ikke-nødvendige rejser samt alle rejser
  • Ingen indrejserestriktioner til den pågældende land/region, der gør at du ikke må rejse ind i landet

Vær særlig opmærksom på

  • Udenrigsministeriets rejsevejledning for den pågældende destination
  • Destinationens indrejseregler/restriktioner (herunder også transitlande) på destinationens ambassade
  • Evt. særlige indrejseregler/regler for u-vaccinerede eller ikke tidligere smittede.

Ved spørgsmål angående afbestillingsforsikring kontakt os på tlf. 73 40 41 49 eller via mail på info@detfagligehusforsikring.dk for nærmere information.

Hold dig opdateret 

Følg altid myndighedernes anvisninger. Vi anbefaler, at du holder dig orienteret på følgende hjemmesider, hvis du skal ud at rejse i den nærmeste fremtid:

Det Faglige Hus Forsikring samarbejder med SOS International A/S, der varetager skadebehandlingen og spørgsmål omkring, hvordan du er dækket på din rejse- og/eller afbestillingsforsikring.

Ved evt. spørgsmål til rejse- eller afbestillingsforsikringen kan SOS International A/S kontaktes på tlf. 38 48 86 42.

Skal du anmelde en skade på rejse- eller afbestillingsforsikringen kan dette ske her.

Siden er opdateret 17-02-2022