Direktion og daglige ledelse hos Det Faglige Hus Forsikring

Direktion

Frank Abel adm. direktør

Frank Abel

Adm. direktør
Mail: fab@detfagligehusforsikring.dk
Tlf.: 73 42 75 77

Daglig ledelse

Pia Knappe

Pia Golsche Knappe
Kundedirektør
Mail: pgk@detfagligehusforsikring.dk

Tlf.: 51 46 05 62