Bevar op til 90% af din nuværende løn med en lønsikring

Få en lønsikring som giver dig mulighed for at bibeholde helt op til 90% af din nuværende løn, hvis du bliver ledig og endnu ikke er nået folkepensionsalderen. Det giver dig tryghed i hverdagen.

Uden en lønsikring kan du risikere, at der må vendes drastisk op og ned på hverdagen. Den højeste dagpengesats i 2023 er 19.728 kr. om måneden før skat, men med en lønsikring kan du få lettet din økonomiske situation i en i forvejen presset tid. Desuden dækker vores lønsikring også uarbejdsdygtighed ved visse sygdomme og ulykker.

Vil du høre mere?

Vi tilpasser forsikringsløsningen til dit behov.
Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hos Det Faglige Hus Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Pris eksempel 1

Beregnet med en karensperiode på 15 dage.

Kontorassistent – 30.000 kr. i løn

 • 31 år og bor i København.
 • Dækning 90% i 6 måneder.
 • 5.500 kr. udover dagpenge før skat.
 • Pris 241 kr. pr. måned (161 kr. efter skat).
Beregn din pris her

Pris eksempel 2

Beregnet med en karensperiode på 15 dage.

Renovationsmedarbejder – 35.000 kr. i løn

 • 38 år og bor i Greve.
 • Dækning 90% i 6 måneder.
 • 9.500 kr. udover dagpenge før skat.
 • Pris 349 kr. pr. måned (234 kr. efter skat).
Her kan du beregne din egen pris

Se faktaark og betingelser for Lønsikring

Lønsikring forsikringsbetingelser nr. LS-1021-1 – Se faktaark og betingelser.

Har du den rigtige dækning?

Alle kan være uheldige. Hvis uheldet skulle ske, er det godt at være dækket af en god forsikring. En ulykkesforsikring hos Det Faglige Hus Forsikring kan skræddersyes efter dine behov og ønsker.

Læs mere her

Værd at vide om Lønsikring

Hvad er en lønsikring?
 • Lønsikring er en forsikring, som du kan tegne som supplement til dagpenge. En lønsikring giver dig ret til at få udbetalt et beløb oveni dagpengene, hvis du bliver ufrivilligt ledig eller uarbejdsdygtig under visse betingelser.
 • Du bestemmer selv det beløb, som du ønsker at få udbetalt i forbindelse med ledighed eller uarbejdsdygtighed. Udbetalingen afhænger dog af, hvornår og hvor længe du ønsker at få udbetaling. Beløbets størrelse kan ikke udgøre mere end 90% af din hidtidige bruttoindkomst, fratrukket dagpengene.
Hvordan fungerer lønsikring?

Lønsikring via Det Faglige Hus Forsikring er en attraktiv ordning, hvor du kan opnå en god dækning. Du har mulighed for selv at skrue op og ned på prisen, for du bestemmer, hvornår udbetalingen skal starte, hvor længe udbetalingsperioden skal vare, og hvor høj dækningssummen skal være.

Lønsikring tegnes som et supplement til dagpenge, som supplerer op til maksimalt 90% af arbejdsfortjenesten (din løn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag).

Hvor meget skal jeg minimum tjene for, at en lønsikring kan betale sig?

En lønsikring kan kun betale sig, hvis du tjener mere end 25.000 kr. før skat. Det skyldes, at det er begrænset, hvor meget ekstra du vil kunne få udover dine dagpenge, hvis din månedsløn er under 25.000 kr.

Hvilke krav stiller Det Faglige Hus Forsikring ved køb af lønsikring?

Du kan købe en lønsikring, hvis du:

  • Har et dansk CPR-nr. og fast bopæl i Danmark.
  • Er myndig.
  • Er fuldt arbejdsdygtig.
  • Har fast arbejde som lønmodtager i Danmark på minimum 16 timer om ugen, og er ansat i et dansk registreret firma.
  • Er fuldtidsmedlem i Det Faglige Hus a-kasse.

Du kan ikke købe en lønsikring hos Det Faglige Hus Forsikring, hvis du:

  • Er studerende.
  • Er selvstændig.
  • Har kendskab til, at du vil blive arbejdsledig.
  • Indenfor de seneste 12 mdr. har været på arbejdsfordeling eller været hjemsendt.
Hvor længe skal jeg have haft en lønsikring, før jeg kan få den udbetalt?

Når du tegner en lønsikring, er kvalifikationsperioden 6 måneder. Det betyder, at du efter at have tegnet lønsikring skal have været i fast arbejde som lønmodtager i minimum 6 måneder, før du kan få udbetalt fra din lønsikring.

Dækker lønsikringen ved sygdom?

Lønsikringen dækker ved visse sygdomme og uarbejdsdygtighed, som medfører ledighed. Andre lønsikringer tilbyder typisk ikke dækning ved sygdom. 

Hvor meget kan jeg få udbetalt i lønsikring?

Du kan maksimalt forsikre op til 90% af din bruttoløn fratrukket dagpenge.

Kan jeg overføre min anciennitet?

Ja, du kan sagtens overføre din anciennitet. Ring på tlf. 73 40 41 49 og hør mere.

Hvor længe dækker lønsikringen?

Lønsikringen dækker i den periode, der fremgår af din police. Den vil enten være 6 eller 12 mdr. Forsikringen ophører blandt andet den dag, hvor vi skriftligt modtager besked om at:

 • Du ikke længere ønsker lønsikring.
 • Du går på pension eller førtidspension.
 • Du opnår din officielle folkepensionsalder.
 • Du afgår ved døden.
 • Når du har modtaget tre udbetalingsperioder fra forsikringen.
Hvordan ændrer eller opsiger jeg min lønsikring?

Du kan opsige din lønsikring med 14 dages varsel til den 1. Det skal altid ske skriftligt til info@detfagligehusforsikring.dk

Jeg har fået nyt job, eller min løn har ændret sig.

Din lønsikring skal have den korrekte dækningssum, som passer til dit arbejde og løn. Kontakt os på tlf. 73 40 41 49 og hør nærmere.

Følger min lønsikring med, hvis jeg skifter fagforening?

Din lønsikring følger ikke automatisk med, hvis du skifter fagforening.

Hvis du i forbindelse med indmeldelsen i Det Faglige Hus ønsker at få tilbud på lønsikring og dine øvrige private forsikringer, kontakter vi dig.