Efter stormen – begræns skaden

Stormvejr kan medføre store skader på din bolig. Her får du rådgivning til, hvad du skal gøre, hvis du har fået skader som følge af stormvejret.

Begræns skaden så vidt det er muligt

Når stormen har lagt sig igen, er det vigtigt at du hurtigt tjekker din bolig, inventar og andre bygninger igennem for skader. Hvis der er opstået skader, skal du, så vidt det er muligt, forsøge at begrænse dem, men pas på dig selv.

 • Tjek om der er skader på din bolig og andre bygninger.
 • Ved strømsvigt skal du tjekke din fryser og indholdet.
 • Dæk ødelagte vinduer og døre med træplader, presenning eller andet, som kan holde vand og vind ude.
 • Tjek taget for løse tagsten, tagplader eller antenner, og flyt det, som sidder løst.
 • Luk huller i taget eller dæk dem til med presenning.
 • Flyt inventar fra steder, hvor vandet kan trænge ind i din bolig.

Anmeld din skade

Når du har begrænset stormskaden, så godt som du kan, skal du hurtigst muligt anmelde skaden til os.

 • Notér på en liste, hvad der er ødelagt af inventar med navn, model, alder, nypris og forventet erstatningsbeløb.
 • Tag billeder eller video af det, som er blevet ødelagt. Smid det ikke ud, før du har talt med os.
 • Gem kvitteringer for de udgifter, som du har haft til materielindkøb og håndværkerassistance.
 • Anmeld skaden på Min side og upload billeder/video af skaden.

Ring til os

Ved en pludselig opstået skade, kan du have akut brug for hjælp. Du kan altid komme i kontakt med os, da vi har en taksator på vagt uden for åbningstiden. Har du brug for hurtig hjælp, kan du kontakt os på tlf. 73 40 41 49

Ring 112, hvis der er sket en alvorlig skade på din bolig.

Har du fået en skade efter stormflod?

Hvis du fået en skade på din ejendom og inventar som følge af stormflod, skal du begrænse skaden, så vidt det er muligt. Vi har samlet en vejledning og råd til, hvordan du anmelder din stormflodsskade til Naturskaderådet.

Læs mere

Spørgsmål og svar

Hvad er Naturskaderådet?

Naturskaderådet er et uafhængigt råd, som er blevet sammensat af erhvervsministeren. Rådet består af en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber samt privatpersoner.

Naturskaderådet afgør, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer, tørke, samt om der skal udbetales tilskud til gentilplantning efter stormfald.

Rådet behandler desuden klager over forsikringsselskabers afgørelser i sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke. Rådet holder tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling af sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke.

Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflods- og oversvømmelses-, og tørkeskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag. Læs mere her.

Hvad er en stormflod?

En stormflod er en oversvømmelse, som er opstået pga. en ekstremt høj vandstand i havet. Når en vandstand kategoriseres som ekstrem, skal den statistisk set forekomme sjældnere end hvert 20. år.

Hvilke skader er ikke dækket af stormflod?

Nogle skader og udgifter kan du ikke få erstatning for fra Naturskaderådet. Det gælder blandt andet:

 • Løsøre i kældre og rum under terræn.
 • Haveanlæg og løsøre placeret i haven, drivhuse, containere, legehuse m.m.
 • Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 • Trailere, campingvogne, camp-letter, containere, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri.
 • Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 • Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.
 • Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn.
Hvor kan jeg finde mere information?

Du kan finde yderligere information om Naturskaderådets vilkår og dækninger her.

Har uheldet
været ude?

Du kan anmelde din skade ved at ringe til os eller gennem selvbetjening på Min side.

Ring til os

73 40 41 49

Eller log ind på Min side

Min side