Er dit hus klar til vintervejret?

Sne og frost kan medføre omfattende skader på din bolig. Taget kan brase sammen, vand- og varmerør kan sprænges, og i pludseligt tøvejr kan der opstå vandskader. Du kan naturligvis ikke ændre vejret, men du kan forberede dig, så ødelæggelser minimeres. Vi har samlet en oversigt over nogle af de vigtigste ting, du kan gøre, så dit hus kan stå distancen i de kolde vintermåneder.

Pas på med at skrue for meget ned for varmen.
Det kan blive dyrt, hvis du skruer for meget ned eller slukker helt for varmen i din bolig i vintermånederne. Det øger nemlig risikoen for frostskader. Derfor er det en god idé at holde en minimumstemperatur på 18 grader i din bolig. Hvis skaden sker, og det er selvforskyldt, fordi du har skruet for meget ned for varmen, skal du nemlig selv betale for skaderne.

Undgå frostskader

 • Giv huset et grundigt eftersyn og tjek tag, tagrender, inddækninger, skorsten, facade, sokkel, kloak, nedløb, vinduer og døre for revner og utætheder.
 • Tjek at ventilationskanaler ikke er tilstoppede, så de frit kan ventilere.
 • Luk for vandet til udendørsvandhaner, og tøm dem for vand.
 • Fjern blade og snavs, så smeltet sne og is frit kan løbe i nedløbsrøret.
 • Flyt udsatte ting indendørs, f.eks. havemøbler og krukker.
 • Hold alle rum i boligen opvarmet til minimum 18 grader.
 • Tjek vandrør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge, ved loftsrum, skunk eller som løber under gulvet.
 • Sluk ikke for cirkulationspumper i huset, når der er hård frost.
 • Skal du af sted på vinterferie, så aftal med naboerne, at de holder øje med dit hus, mens du er væk.
 • Fjern sne og is fra tag, tagrender, nedløbsrør og omkring huset.

Snesikring

Store mængder sne på flade tage eller tage med lille taghældning kan få taget til at brase sammen. Det gælder både tage på parcelhuse, carporte, udhuse og skure. Især store mængder tøsne, der vejer mere end ny- eller frostsne, giver risiko for sammenstyrtning. Tø og regn kan øge vægten af sne med helt op til tre gange. Vores råd er derfor enkle:

 • Hold øje med snemængden på dit tag. Der bør ikke ligge mere end 30-40 cm sne jævnt fordelt på tagfladerne, hvis sneen er flere uger gammel eller meget våd.
 • Ryd sneen forsigtigt. Undgå større maskiner, tungt udstyr og skarpe værktøjer, der kan skade tagbelægningen og -konstruktionen.
 • Husk at du som husejer har ansvaret for at fortov og gangarealer ved dit hus er ryddet for sne.

Undgå tøskader

 • Når temperaturen stiger fra under frysepunktet til 8-10 plusgrader, er der tale om tøbrud. Her stiger risikoen for vandskader. Vi har samlet et par gode råd til, hvordan du kan undgå vandskader ved tøbrud:
 • Fjern istapper
 • Fjern fygesne fra loftet, som kan forårsage skader.
 • Fjern blade fra tagrender og nedløbsrør, så smeltet sne og is kan løbe frit i nedløbsrøret.
 • Fjern is, der blokerer afløb, kloakker og vandrette afløbsrender eller skotrender, hvor taget er samlet.
 • Hæv dine ting i kælderen op over jorden, så de ikke bliver skadet ved en evt. oversvømmelse.
 • Tjek kælderskakte, hvor sne i større mængder kan samle sig og medføre vandskader.

Er du rigtigt forsikret?

Du skal have en husforsikring, som passer til lige præcis dine behov. Til husforsikringen har vi en række tilvalgsmuligheder, bl.a. Udvidet vandskade dækker, som dækker hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud. (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder). Samt vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Læs mere