Er dit hus klar til vintervejret?

Sne og frost kan medføre omfattende skader på din bolig. Taget kan brase sammen, vand- og varmerør kan sprænges, og i pludseligt tøvejr kan der opstå vandskader. Du kan naturligvis ikke ændre vejret, men du kan forberede dig, så ødelæggelser minimeres. Vi har samlet en oversigt over nogle af de vigtigste ting, du kan gøre, så dit hus kan stå distancen i de kolde vintermåneder.

Gør huset vinterklar

 • Det er en god idé at lave en årlig gennemgang af dit hus, senest i oktober eller november måned for at tjekke, om huset er rustet mod vinterens barske vejr og lave temperaturer. Vær ude i god tid, så du kan få fikset skader og slitage.
 • Generelt er det en god idé at vedligeholde huset løbende og selvfølgelig på den rigtige årstid i de tørre og frostfrie perioder.
 • Gennemgå husets tag, skorsten, facade, gavle, sokler, kloak, brønde, vinduer og døre for defekter, utætheder, revner og huller.
 • Tjek at ventilationskanaler ikke er tilstoppede, så de frit kan ventilere.
 • Tjek inddækninger, tagrender og nedløbsrør for revner og utætheder. Fjern blade og snavs, så smeltet sne og is frit kan løbe i nedløbsrøret.
 • Flyt udsatte ting indendørs, f.eks. havemøbler og krukker.
 • Det er en god idé at tjekke loft for sne med jævne mellemrum, når der er snevejr.
 • Fygesne skal fjernes med en kost eller fejebakke, så isoleringen ikke bliver våd.

Snesikring

 • Store mængder sne på flade tage eller tage med lille taghældning kan få taget til at brase sammen. Det gælder både tage på parcelhuse, carporte, udhuse og skure. Især store mængder tøsne, der vejer mere end ny- eller frostsne, giver risiko for sammenstyrtning. Tø og regn kan øge vægten af sne med helt op til tre gange.
 • Vores råd er derfor enkle:
 • Hold øje med snemængden på dit tag. Der bør ikke ligge mere end 30-40 cm sne jævnt fordelt på tagfladerne, hvis sneen er flere uger gammel eller meget våd.
 • Ryd sneen forsigtigt. Undgå større maskiner, tungt udstyr og skarpe værktøjer, der kan skade tagbelægningen og -konstruktionen.

Undgå frostskader

 • Hvis et rum ikke er tilstrækkeligt opvarmet, kan frost sprænge dine vand- og varmerør og medføre store skader. Vi har derfor samlet et par gode råd til, hvordan du undgår, at rørene i dit hus fryser til:
 • Er frosten sat ind, så sørg for at tænde varmen i alle rum.
 • Vær særlig opmærksom på vandrør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge, eller som løber under gulvet.
 • Luk for vandet til udendørsvandhaner og tøm dem for vand. Alternativt kan du udskifte vandhanerne udenfor til en type, der kan tåle frost.
 • Sluk ikke for cirkulationspumper i huset, når der er hård frost.
 • Skal du af sted på vinterferie, så aftal med naboerne, at de holder øje med dit hus, mens du er væk.

Undgå tøskader

 • Når temperaturen stiger fra under frysepunktet til 8-10 plusgrader, er der tale om tøbrud. Her stiger risikoen for vandskader. Vi har samlet et par gode råd til, hvordan du kan undgå vandskader ved tøbrud:
 • Fjern istapper
 • Fjern fygesne fra loftet, som kan forårsage skader.
 • Fjern blade fra tagrender og nedløbsrør, så smeltet sne og is kan løbe frit i nedløbsrøret.
 • Fjern is, der blokerer afløb, kloakker og vandrette afløbsrender eller skotrender, hvor taget er samlet.
 • Hæv dine ting i kælderen op over jorden, så de ikke bliver skadet ved en evt. oversvømmelse.
 • Tjek kælderskakte, hvor sne i større mængder kan samle sig og medføre vandskader.

Forebyg skader på længere sigt

For at undgå vinterskader på din bolig, er det vigtigt at du vedligeholder det løbende. Derfor er det en god idé at gennemgå huset, inden sneen og frosten kommer:

 • Tjek tag, murværk og sokkel efter for revner og få udbedret dem, så fygesne, regn- og tø-vand ikke trænger ind i huset.
 • Sørg for, at inddækninger ved f.eks. ovenlysvinduer og skorstenen er tætte.
 • Sørg for, at rør i loftsrum, skunk og andre yderlige steder er isoleret for at undgå frostsprængninger.
 • Sørg for, at ventilationskanaler og udluftningshætter ikke er tilstoppet og frit kan ventilere.
 • Sørg for, at terrænet falder væk fra huset. Så undgår du, at vandet samler sig op ad fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i huset.

Er du rigtigt forsikret?

Du skal have en husforsikring, som passer til lige præcis dine behov. Til husforsikringen har vi en række tilvalgsmuligheder, bl.a. Udvidet vandskade dækker, som dækker hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud. (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder). Samt vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Læs mere