Undgå at få besøg af rotter i din bolig

Når vejret bliver koldere, er der større risiko for at få besøg af rotter. Rotter kan komme ind steder, som du ikke kan forestille dig, og det kan være lidt af et mareridt at komme af med dem, hvis de først er kommet indenfor. Her får du en række gode råd til, hvordan du kan forebygge og rottesikre din bolig.

Rotter kan trænge igennem lidt af hvert. En fuldvoksen rotte kan kravle igennem åbninger, som er ned til 2 cm, og den kan gnave sig igennem alle typer af materialer, som er blødere end jern. De formerer sig hurtigt på grund af gunstige levevilkår og en resistens over for rottegift. Da rotter generelt er hårdføre, er det utroligt vigtigt, at du forebygger for at undgå rottebesøg og skader. De kan forårsage en masse ravage, f.eks. ødelægge elektriske installationer og overføre alvorlige sygdomme til mennesker med bakterier, som kommer fra kloakken.

Vær opmærksom hvis du f.eks.:

 • Oplever puslen og bump på loftet
 • Gnaveri i madrester og affald
 • Kloaklugt og huller i græsset eller i flisebelægninger

Det kan nemlig være, at der er rotter på spil. Hvis du har mistanke til eller har set rotter i eller omkring din bolig, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt og anmelder det til kommunen.

Hvorfor og hvornår begynder rotterne at søge indenfor?

Rotter kommer især til syne efter et skybrud eller oversvømmelse, hvor de er blevet skyllet ud af kloakkerne, og derfor søger et nyt hjem. Desuden søger de også gerne indenfor, når det bliver koldt og frosten sætter ind. Læs her, hvordan du forebygger besøg af rotter, og hvad du skal gøre, hvis du opdager rotter. De ubudne gæster kan nemlig blive en omfattende affære, hvis først de er kommet indenfor.

Tips til at undgå rotter

 • Tjek huset grundigt igennem. Tjek om ydermure, døre, vinduer og tag er tætte. Tjek også, om ventilationsriste i sokkel og mur er intakte.
 • Er der huller og revner i sokkel og murværk, skal de repareres, så rotterne ikke kan komme ind.
 • Tjek kloak, afløb, vandlåse, nedløbsbrønde og rørledninger for revner, utætheder og blindgyder.
 • Fastgør alle husets afløbsriste.
 • installér en rottespærre i afløbsrørene. Læs mere.
 • Smid madrester og affald fra køkkenet direkte i en sikret skraldespand.
 • Hvis du fodrer fugle i haven, skal du rydde op og rengøre omkring foderbrættet dagligt, så der ikke ligger foder hen over natten.
 • Fjern nedfaldsfrugt og kompostbunke hurtigt, så det frister rotterne.
 • Dyrefoder og andet spiseligt skal ikke stå fremme i skure eller drivhuse.
 • Klip træer og buske ned, så rotterne ikke kan kravle op og ind i dit hus.
 • Undgå rod i have, skur eller garage. Rod og storskrald giver gode vilkår for rotterne til at gemme sig. Ryd op og kør storskrald på genbrugspladsen.

Anmeld rotter til kommunen

Har du opdaget, at der er rotter på færde, skal du kontakte din kommune. Anmeld det online på borger.dk, og så klarer kommunens skadedyrsbekæmper selve bekæmpelsen af rotterne.

Læs mere på Borger.dk

Er du rigtigt forsikret?

For at få dækket skader forvoldt af skadedyr kræver det, at du har tegnet en udvidet husdækning.

Læs mere

Montér en rottespærre og undgå rotter

Rottebekæmpelse er vigtig, for rotter formerer sig hurtigt. Hvis du vil undgå rotter, kan du med fordel installere en rottespærre i kloakken. Så kan du holde rotterne ude af boligen og forebygge skader.

Er du kunde hos os, kan du bestille en rottespærre med en fordelagtig rabat. Vi samarbejder med KloakTek, som er en af Danmarks førende virksomheder inden for bekæmpelse af rotter.

Læs mere