Gør sommerhuset forårsklar

Så er det igen blevet tid til at give sommerhuset en overhaling af et forårseftersyn. Har dit sommerhus ikke været brugt gennem vinteren og stået uden varme, er der risiko for, at der kan opstå skader. Derfor er det en rigtig god ide at lave en gennemgang af sommerhuset for mangler, skader og slitage, så huset kan blive klædt godt på til en ny forårssæson.

Ligger dit sommerhus i et åbent område med meget vind og tæt ved vandet? Havluften indeholder meget salt, som slider på sommerhusets facader, vinduer og taget. Det betyder også, at huset facade skal plejes og vedligeholdes jævnligt.

Tips til forårsrengøringen

 • Luft godt ud – det gælder særligt efter flere måneder med minimal opvarmning og rengøring.
 • Lav en grundig forårsrengøring af huset. Luft dyner, puder, tæpper m.m.
 • Undersøg om køl og frys virker, som det skal – og vask det af.
 • Tjek alle vandrør for om der er frostsprængninger, skader og utætheder.
 • Efterse alle afløb. Du kan eventuelt hælde kogende vand i for at tjekke, om de er tilstoppede.
 • Efterse sommerhuset for utætheder, både udenfor og indenfor. Tjek vægge, døre, karme, vinduer, lofter og gulve for tegn på fugt.
 • Vær opmærksom på, om der er spor efter skadedyr på loftsrum og ved elinstallationer.
 • Fjern alger udenfor, på terrassen, facader osv.
 • Rens tagrender for blade, grene og snavs.
 • Tjek taget for huller og utætheder i tagdækning og i samlingerne.
 • Plej træværk med maling/træbeskyttelse m.m., så du undgår, at træet tørrer ud.

Har du styr på din sommerhusforsikring?

I forbindelse med forårsklargøringen, er det vigtigt at have styr på, hvad din sommerhusforsikring dækker, så du trygt kan tage hul på den nye sæson. Sommerhusforsikringen hos Det Faglige Hus Forsikring dækker f.eks. brandskade og skader opstået som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i de faste installationer og hårde hvidevarer. Mulighed for en række tilvalg, hvis du vil være endnu bedre dækket.

Læs mere om sommerhusforsikring