Gør sommerhuset vinterklar

Vintervejret kan være barsk for dit sommerhus. Derfor er det vigtigt, at du forbereder en ordentlig vinterklargøring.

Mange anvender deres sommerhus i vinterhalvåret, men hvis du er en af dem, som ikke bruger det, er det vigtigt at give det et vintertjek. Så kan sommerhuset blive lukket ordentligt ned og gøres klar til sne og frost.

Når sommerhuset skal stå ubrugt hen i vinterhalvåret, så stiger risikoen for frostskader, indbrud og besøg af skadedyr. Skaderne kan hurtigt blive omfattende, men med et par gode råd, kan du forebygge de værste skader.

Tips til et vinterklart sommerhus

 • Tjek tag, facader, vinduer og døre for utætheder, revner m.m.
 • Rens tagrender og nedløbsrør for blade og snavs og tjek, at alle afløb virker, så de kan klare store nedbørsmængder.
 • Tjek grundens træer for løstsiddende og rådne grene, som skal fjernes for at undgå, at de gør skade i stormvejr.
 • Tjek udendørslamper og antenner ift. om de sidder godt fast.
 • Pak haveredskaberne væk, så de ikke kan bruges til at bryde ind.
 • Fjern havemøbler, parasol, grill m.m.
 • Fjern værdifulde møbler og ting fra sommerhuset.

Undgå vandskader

Når sommerhuset ikke bruges i vinterhalvåret, skal du særligt være opmærksom på potentielle vandskader. Derfor:

 • Luk for vandet ved sommerhusets hovedhane, sørg for at alle vandhaner står åbne, så anlægget bliver tømt for vand.
 • Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier og tøm dem for vand.
 • Tøm din vaske- og opvaskemaskine for vand.
 • Tøm eller frostsikre toilettet, evt. med en frostvæske.
 • Sørg for, at huset er tilstrækkeligt varmet op, så rørene holdes frostfrie.

Hvis ikke vandinstallationer tømmes, skal dit sommerhus stå helt frostfrit – også i forhold til, at forsikringen dækker eventuelle skader. Sommerhusforsikringen dækker ikke vandskader efter frostsprængning, som sker i utilstrækkeligt opvarmede rum, medmindre skaden skyldes en tilfældigt svigtende varmeforsyning.

Undgå besøg af indbrudstyve

Når du lukker sommerhuset ned for vinteren, skal du ikke efterlade ting, som kan friste indbrudstyvene, fx designmøbler eller elektronik. Vi anbefaler at DNA-mærke de værdier, som du lader stå vinteren over.

En grundig sikring af huset er vigtigt – hav solide hasper og dobbeltlås på døre. Træk gardiner fra, lad skabe stå åbne, lås haveredskaber inde og fjerne ekstra nøgler. Det er også en god idé at være tilmeldt nabohjælp – læs mere.

Vi deler flere tips til, hvordan du undgår besøg af indbrudstyve.

Læs mere

Husk en god sommerhusforsikring

Du skal have en god sommerhusforsikring, som passer til dine behov. Om du lejer sommerhuset ud eller har det til privat brug.

Læs mere