Pas på stråtaget nytårsaften

Har du stråtag på din bolig – og bor du i et område, hvor der er mindre end 200 meter til nærmeste nabo, kan nytårsaften være lidt af en prøvelse. Feststemte mennesker har ikke altid den store forståelse for, hvor vigtigt det er, at de overholder sikkerhedsafstanden til huse med stråtag, når raketter skal sendes til vejrs, og når fontæner, bomberør og batterier skal tændes. Derfor skitserer vi her reglerne for afbrænding af fyrværkeri, ligesom vi også giver dig et indblik i, hvordan du selv bør forholde dig, når du skyder nytåret ind.

Afbrænding af raketter, må ikke ske i MINDRE afstand end:

 • 200 meter fra huse og bygninger med stråtag
 • 200 meter fra let antændelige stakke og oplag som hø- og halmstakke
 • 200 meter fra brændbar vegetation som nåletræsbevoksning og lyngklædte arealer
 • 10 meter fra bygningers åbninger som vinduer og døre.

Afbrænding af øvrigt fyrværkeri, må ikke ske i MINDRE afstand end:

 • 100 meter fra huse og bygninger med stråtag
 • 100 meter fra let antændelige stakke og oplag som hø- og halmstakke
 • 100 meter fra brændbar vegetation som nåletræsbevoksning og lyngklædte arealer
 • 100 meter fra landbrugsbygninger med dyrehold
 • 100 meter fra hundekenneler og andre dyrehold
 • 100 meter fra arealer med udegående dyr.

OBS! Blæser det, skal ALLE nævnte afstande fordobles i vindretningen. Både ved affyring af raketter og øvrigt fyrværkeri.

Sådan bør du forholde dig, når du affyrer raketter og øvrigt fyrværkeri:

 • Se efter om fyrværkeriet er godkendt med nummer fra Sikkerhedsstyrelsen (SIK nr.)
 • Vær altid forsigtig og brug sikkerhedsbriller
 • Vis hensyn! Både mennesker og dyr kan blive skræmt af fyrværkeri
 • Læs fyrværkeriets brugsanvisning
 • Antænd aldrig udendørs fyrværkeri indendørs
 • Sæt altid fyrværkeriet i solide affyringsramper: Stativ, rør eller spand med sand
 • Affyr altid raketter lodret. Aldrig vandret
 • Hold aldrig fyrværkeri i hånden
 • Antænd lunten med strakt arm og gå hurtigt væk
 • Kast aldrig med fyrværkeri
 • Opbevar altid fyrværkeri i en pose. Put det aldrig i lommerne
 • Prøv aldrig at antænde fyrværkeri, du finder på vejen
 • Gå aldrig tilbage til en fuser!