Undgå stormskader på dit hus

Har du sikret din bolig mod stormskader? Når stormvejret raser med vindstød af op til orkanstyrke, kan det skabe fare for mennesker og medføre omfattende skader på bygninger m.v. Ligger dit hus placeret tæt ved et kystområde, kan stormvejr også medføre risiko for stormflod. Derfor er det vigtigt, at du forebygger for at undgå stormskader.

Hvornår er der tale om stormvejr?

En storm betyder, at det er en blæst, som har mere kraft end kuling. Ud fra Beaufort-skalaen inddeles den i storm og stærk storm. Ved storm kan træer rives op, og der kan opstå alvorlige skader på huse og bygninger. Vindstyrken på en storm ligger mellem 24,5 og 32,6 m/s. Kilde: dmi.dk

I de fleste tilfælde kan du forudse, hvis der er et voldsomt stormvejr på, og så er det muligt at forberede sig. Løbende vedligeholdelse af din bolig og bygninger gør, at du kan undgå de fleste stormskader. Vi deler tips til, hvordan du bedst muligt undgår stormskader.

Stormvejret er på vej

 • Gå en runde om huset og tjek, at tagsten mv. sidder godt fast.
 • Fjern eller sikre løse genstande omkring dit hus (havemøbler, skraldespande, legetøj, krukker m.m.).
 • Læg din flagstang ned, så den ikke kan knække eller gør skade.
 • Vend havetrampolinen på hovedet eller fastgør den.
 • Luk alle vinduer og døre i huset, drivhus og skur.
 • Parker ikke din bil tæt op ad træer eller bygninger, hvor der er risiko for, at grene, tagsten eller andet falder ned.
 • Fjern rådne og løstsiddende grene fra træer tæt ved bygninger.
 • Forsøg ikke at begrænse en skade eller gå udenfor i stormvejret.
 • Pas på dig selv og bliv indendørs.

Løbende vedligeholdelse af boligen

Når du vedligeholder boligen og udendørsarealerne med jævne mellemrum, er risikoen mindre for at få stormskader.

 • Se murværket efter for revner, utætheder og løse mursten.
 • Se efter om tagsten eller tagplader er godt fastgjorte.
 • Tjek, at tagrender, nedløbsrør, udhæng m.v. er fastgjorte.
 • Tjek om bygninger og udendørs installationer er i god stand.
 • Beskær træer og fjern løstsiddende grene.

Er skaden sket?

Hvis stormvejret har medført skade på din ejendom skal du:

 • Mindske skaden, så den ikke bliver større.
 • Dæk evt. ituslåede vinduer og ødelagte døre til med træplader.
 • Luk huller i taget eller dæk dem til med presenning.
 • Ved strømsvigt skal du tjekke din fryser og indholdet.
 • Smid ikke ødelagte genstande væk, før du har talt med os.

Anmeld stormskade

Ved en pludselig opstået stormskade, som kræver en handling her og nu, har du brug for akut hjælp. Vi har altid en taksator på vagt uden for åbningstiden, så du kan komme i kontakt med os, hvis uheldet er ude. Har du brug for akut hjælp kan du kontakt os på tlf. 73 40 41 49.

Anmeld skade

Varsling om stormflod eller oversvømmelse

Bor du i et risikoområde, kan du forhindre eller minimere skaderne ved at:

 • Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.
 • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.
 • Tilkalde assistance fra f.eks. de lokale beredskab ved behov.
Læs mere om stormflod

Er du godt dækket?

Du skal have den husdækning, som passer til dig og dine behov,  så du kan føle dig tryg – også hvis uheldet er ude.

Læs mere