Pas på din ejendom med en skræddersyet løsning

Hvis du bor på et nedlagt landbrug eller anden nedlagt ejendom, kræver det en særlig bygningsforsikring, der dækker alle bygninger. Du skal både være dækket i tilfælde af brand, storm og andre skader, ligesom du skal have hjælp, hvis uheldet sker. Du kan skræddersy din bygningsforsikring med en række tilvalgsdækninger, så den passer til dine behov.

Ved akutte skader sidder en af vores taksatorer klar ved telefonen døgnet rundt. Vi står altid klar til at rådgive om, hvordan du bedst passer på din nedlagte ejendom.

Vi er med dig hele vejen – også når skaden sker.

Pia Golsche Knappe / Kundedirektør

Bygningsforsikringen?

Brand og brandskade
 • Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion eller el-skader på faste elinstallationer og hårde hvidevarer.
 • Dækker følgeskader fra brand, f.eks. en vandskade som er opstået efter slukningsarbejdet.
 • Forsikringen dækker hele din ejendom – beboelse og evt. udbygninger på ejendommen, som er beskrevet i din police. Gælder også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner m.m.
Tilvalg - hvis du vil være bedre dækket
Anden bygningsskadedækning
 • Dækker skader, som er opstået ved tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg samt andre pludselige skader.
   
 • Denne tilvalgsdækning indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.
Udvidet bygningsdækning
 • Dækker fygesne, hærværk samt påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr, funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til renovering.
   
 • Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til forbedring af kosmetiske forskelle efter en dækningsberettiget skade. F.eks. forskelle i badeværelsesgulv efter en rørskade.
Udvidet vandskade

Dækker, hvis vand trænger ind i huset på baggrund af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder, fygesne fra lofter eller vandtab vedrørende en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Svamp- og insektskade

Dækker husets skader efter angreb af træødelæggende svampe eller insekter, hvor træet er blevet nedbrudt eller har reduceret bæreevne.

Rådskade

Dækker de vanskeligt placerede bygningsdele, som du ikke har kunnet vedligeholde.

Udvidet rådskade

Dækker rådangreb på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt de bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse. 

Rørskade

Dækker reparation og omkostninger til at spore utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler på ejendommen.

Stikledningsdækning

Dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som tilslutter ejendommen til hovedledningen i vejen.

Fakta og betingelser - hvis du vil vide endnu mere

Her kan du få styr på detaljerne i bygningsforsikringen:

Er du eksisterende kunde fra før 1. februar 2021, kan du have en tidligere udgave af forsikringsbetingelserne, hvilket vil fremgå af din police. Find dem her.

Vil du høre mere?

Vi tilpasser forsikringsløsningen til dit behov.
Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hos Det Faglige Hus Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Værd at vide

Hvad betyder en ”udvidet” dækning?
 • Det betyder, at du er sikret mod endnu mere. Det er individuelt, hvad man ønsker, og derfor kan du skræddersy din dækning med forskellige tilvalgsmuligheder.
 • Hvis du tilvælger en ”udvidet bygningsdækning”, er du f.eks. også dækket mod skader lavet af skadedyr.
 • Hvis du tilvælger en ”udvidet vandskadedækning”, er du f.eks. også dækket mod skader på grund af opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder.
Kan jeg få en Ejerskifteforsikring hos Det Faglige Hus Forsikring?

Vi kan desværre ikke tegne en ejerskifteforsikring. Vi henviser til, at du efterspørger et tilbud på en ejerskifteforsikring hos din ejendomsmægler.

Hvordan skifter jeg mine forsikringer til Det Faglige Hus Forsikring?

Det klares nemt med 3 step:

1) Vi tjekker dine forsikringsbehov sammen.
2) Vi sender dig et forsikringstilbud, som du takker ja til.
3) Vi opsiger dine gamle aftaler – og tilmelder dig betalingsservice, hvis du ønsker det.

Er det muligt at få en samlerabat på forsikringer?

Vi giver 15% i rabat, hvis du samler dine privatforsikringer ved kombination af indboforsikringen og 2 af nedenstående forsikringer:

Brug for hjælp her og nu?

Ved en akut skade kan du have brug for hjælp med det samme. Derfor kan du døgnet rundt få fat på vores taksatorer. Kontakt os på tlf. 73 40 41 49.

Læs mere