Forsikring til dit sommerhus

Sommerhuset er dit fristed. Derfor anbefaler vi at tegne en sommerhusforsikring for at undgå uforudsete og uønskede udgifter. Det giver tryghed, så du kan slappe af og nyde fritiden i dit sommerhus.

En sommerhusforsikring hos os kan skræddersyes efter dine behov og således dække de fleste typer af skader på sommerhus og indbo. Afhængigt af hvad du vælger til og fra, dækker vi skader forårsaget af brand, storm, vandskader, tyveri, hærværk, rådskader, rørskader, svampe- og insektskader.

Derudover kan du frit vælge, om du f.eks. også vil forsikre indboet, hvis du udlejer dit sommerhus. Vi vejleder gerne, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge.

Vi anbefaler, at du tilvælger en lejerskadedækning, hvis du udlejer dit sommerhus. Så er du nemlig dækket, hvis dine lejere skader huset eller indboet.

Pia Golsche Knappe / Kundedirektør

Hvad indeholder Sommerhusforsikringen?

Brand og brandskade
  • Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i sommerhusets faste installationer og hårde hvidevarer.
  • Dækker følgeskader fra brandskader, f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.
Tilvalg - hvis du vil være bedre dækket
Anden bygningsskadedækning

Forsikringen dækker skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg, glas- og kummeskader og andre pludselige skader samt ansvarsdækning og retshjælpsdækning ved private tvister.

 
Svamp-, insekt- og væggelus skade

Dækker hvis dit sommerhus bliver skadet efter angreb af træødelæggende svampe-, insekt- eller væggelus skade, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Med dækningen kan du få hjælp til bekæmpelse af skaden på forsikringsstedet samt dækket en eventuel mistet lejeindtægt grundet væggelus i op til 30 dage.

Rådskade

Dækker råd i skjult trækonstruktion, som har medført, at træet har mistet sin bæreevne. Vi dækker f.eks. strøer under trægulve og råd i tagkonstruktion, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rørskadedækning

Dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledningsdækning

Dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme, olie-, gas- og afløbsledninger samt el- og antennekabler som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Indbodækning

Dækker det faste indbo i sommerhuset i tilfælde af brand, el-skade, indbrud, simpelt tyveri, røveri, hærværk, udstrømning af væsker, stormskader samt køle- og dybfrostskader.

Du kan selv vælge indbosummen.

Lejerskadedækning

Dækker pludselige skader, hærværk og tyveri på de forsikrede bygnings- og indbogenstande forvoldt af lejere eller lånere af sommerhuset.

Udvidet vandskadedækning

Dækker, hvis vand trænger ind i sommerhuset som følge af andet end sky- eller tøbrud (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder). Herudover dækker den vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Dækning af ladestandere og ladebokse

Dækker typegodkendte ladestandere og ladebokse til el- og hybridbiler, som er opsat og installeret af en autoriseret elinstallatør. Kabler og andre løsdele er ikke omfattet.

Nedgravede svømmebassiner og faste installationer

Dækker svømmebassiner og deres faste installationer. Spa, boblebad og lignende skal være tilsluttet bygningens faste installationer.

Det er en forudsætning, at svømmebassinerne er støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så de bibeholde stabiliteten ved tømning.

Dækker desuden over- eller tildækning til de omfattede svømmebassiner.

 

Robotplæneklippere

Betegnes som almindelig privat indbo og er omfattet, selvom sommerhuset står ubeboet, dog alene i perioden 1. april til 31. oktober.

Betegnes som almindelig privat indbo og er omfattet, selvom sommerhuset står ubeboet, dog alene i perioden 1. april til 31. oktober.

Fakta og betingelser - hvis du vil vide endnu mere

Her kan du få styr på alle detaljer i sommerhusforsikringen:

Er du eksisterende kunde fra før 1. februar 2021, kan du have en tidligere udgave af forsikringsbetingelserne, hvilket vil fremgå af din police. Disse kan du se her.

Vil du høre mere?

Vi tilpasser forsikringsløsningen til dit behov.
Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hos Det Faglige Hus Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her

Udlejer du dit sommerhus?

Det er vigtigt, at du passer ekstra godt på det. Tilvælg vores ”lejerskadedækning” for at være dækket ved både skade, hærværk og tyveri forvoldt af lejere.

Skal vi hjælpe dig

Forsikring af solceller på dit sommerhus

Hvis du har solceller eller solfangere installeret på dit sommerhus kan disse meddækkes på policen uden merpræmie, det skal blot oplyses ved indtegning. I enkelte tilfælde kræves der besigtigelse forud for udvidelsen.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på tlf. 73 40 41 49

Værd at vide

Hvad er en sommerhusforsikring?

En sommerhusforsikring dækker de skader, som kan opstå på dit sommerhus. Forsikringen af dit sommerhus dækker f.eks. ved brand, lynnedslag, eksplosion eller kortslutning i sommerhuset. Som udgangspunkt dækker den ikke de ting eller indboet, som du har i sommerhuset, og den dækker heller ikke ved skader forårsaget af lejere. Dækning heraf kræver ekstra tilvalgsdækninger.

Sommerhusforsikringen er en ekstra tryghed, særligt på de tider af året, hvor du ikke bruger dit sommerhus.

Kan jeg tegne en ejerskifteforsikring hos Det Faglige Hus Forsikring?

En ejerskifteforsikring kan ikke tegnes hos Det Faglige Hus Forsikring, så husk at spørge din ejendomsmægler efter et tilbud på en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring kan du få hjælp til at få udbedret eventuelle skader, som du overså i første omgang.

Er garage og skur dækket af sommerhusforsikringen?

Sommerhusforsikringen dækker dit sommerhus inklusiv garage, udhuse m.m., hvis disse ikke overstiger 100 m2 og er nævnt i din police. Derudover gælder drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Hvordan skifter jeg mine forsikringer til Det Faglige Hus Forsikring?

Det er ret nemt at skifte forsikringsselskab, fordi vi klarer næsten det hele for dig. Der er 3 trin:

1) Vi gennemgår dine forsikringsbehov sammen.
2) Vi sender dig et forsikringstilbud, som du accepterer.
3) Vi opsiger dine gamle aftaler, og tilmelder dig betalingsservice, hvis du ønsker det.

Kan jeg få en samlerabat hos Det Faglige Hus Forsikring?

Vi giver 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, hvis du vælger at slå din indboforsikring sammen med 2 af følgende forsikringer: